Pressemelding -

Sterk oppgang i boligprisene i Stavanger

Boligprisene i Stavanger steg med 0,9 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,2 prosent.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+1,1 prosent), Bergen (+0,2 prosent) og Oslo (+0,1 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 10,0 prosent. Det er svakere enn i Trondheim (+10,7 prosent) og Bergen (+10,3 prosent), men sterkere enn i Bergen (+8,7 prosent).

Det har i juni blitt solgt 602 boliger i Stavanger Det er 17,1 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 3027 boliger. Det er 26,5 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juni blitt lagt ut 570 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 24,2 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 3142 boliger for salg. Det er 19,0 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 31 dager. Det er tregere enn resten av landet som hadde en gjennomsnittlig salgstid på 29 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.450.000,-

NB: Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • boligmarkedet
  • boligprisstatistikken

Regions

  • Rogaland

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Gaute Thise Jacobsen

Regionssjef / Eiendomsmegler 1 Rogaland Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Stavanger og i Rogaland 40855753

Kurt Frafjord

Regionansvarlig Krogsveen / Rogaland Kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter og sjøhytter i Rogaland 928 06 865

Ronny Skjøtskift

Daglig leder / Aktiv Eiendomsmegling Jæren Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland 41614676