Gå videre til innhold
Bilen går på biogass og skal kjøre varer på ruten Oslo - Ålesund - Oslo
Bilen går på biogass og skal kjøre varer på ruten Oslo - Ålesund - Oslo

Pressemelding -

DB Schenker og Ekornes starter langdistansetransport med biogass

DB Schenker og Ekornes har ambisiøse miljøstrategier og jobber sammen mot renere transport. I dag markerte selskapene åpningen av en lenge planlagt langdistanserute på biogass mellom Ekornes lager i Sykkylven og Oslo Havn.

Ruten skal betjenes av semitrailere med eksportvarer fra Ekornes, og importerte varer til produksjonen i Sykkylven. Dette miljøinitiativet vil sikre en ytterligere forbedring av miljøavtrykket i verdikjeden til Ekornes.

Miljøvennlig distribusjon i byer utvikler seg godt. Rekkevidde er imidlertid en utfordring hvis du skal kjøre elektrisk over lengre avstander, og her er biogass den nærmeste løsningen i dag. Nettverket for fylling av biogass er under utvikling, og Ekornes ønsker å være tidlig ute med tiltak for å oppnå karbonnøytralitet i sin verdikjede. - Når du slapper av i et Stressless-produkt fra Ekornes, skal du vite at vi jobber kontinuerlig med hele produksjonsprosessen for en mer bærekraftig verdikjede, sier Jan Robert Lyngvær, logistikkdirektør i Ekornes.

- DB Schenker og Ekornes har inngått en langsiktig avtale om etablering av denne ruten. For oss er dette en viktig del av DB Schenkers miljøstrategi om å drive en 100 % karbonnøytral flåte i fremtiden. For å komme dit må vi også jobbe tett og grønt med kundene våre, og dermed gradvis utfase tradisjonelle energikilder, sier Knut Eriksmoen, administrerende direktør DB Schenker i Norge.

– Å ta et betydelig miljøansvar knyttet til egen produksjon og distribusjon er tydelig nedfelt i Ekornes' klimastrategi. Dette initiativet er et ledd i å realisere denne strategien og sikre en faktisk reduksjon av utslipp fra våre transporter. For å sikre tilstrekkelig rekkevidde har vi valgt å gå for biogass på denne strekningen, sier Jan Robert Lyngvær. – Våre leverandørers fokus og evne til å implementere bærekraft er viktig for vår suksess. Dette er ett av flere konkrete miljøtiltak vi gjør i samarbeid med DB Schenker, som er like fremtidsrettet som Ekornes i denne satsingen, fortsetter Lyngvær.

Biogassfyllingsnettet er under utvikling i Norge, og denne traseen har vært avhengig av etablering av energistasjonen på Digerneset i Ålesund kommune. Videreutvikling og et godt tempo i dette er avgjørende for den videre omstillingen til biogass i logistikkmarkedet.

Avtalen mellom Ekornes og DB Schenker ble inngått tidlig i 2021, slik at selskapene var klare da infrastrukturen kom på plass. Bedriftene har hatt et fruktbart miljøsamarbeid over tid. Større volumer er flyttet fra vei til sjø, og sammen med Kongsberg Maritime og Massterly utvikler de et elektrisk autonomt containerskip som skal gå mellom Ikornnes havn og Ålesund havn.

Emner

Kategorier


Ekornes er den største møbelprodusenten i Norge og eier merkevarene Ekornes®, Stressless®, Svane® og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente møbelmerker. Produksjonen skjer ved konsernets åtte fabrikker, hvorav fem i Norge, en i USA, en i Thailand og en i Litauen. Ekornes selger sine produkter i store deler av verden via partnerkanaler.

Kontakter

Jan Robert Lyngvær

Logistikkdirektør Logistikk 47 92030149

Relatert innhold

Ekornes er Nordens største møbelprodusent, med hovedkontor i Sykkylven på vestkysten av Norge.

Ekornes lager møbler som selges under merkenavnene Stressless®, Svane® og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge.

Ekornes AS

Ekornes AS, Industrivegen 1
6222 Ikornnes
Norge

Besøk våre andre nyhetsrom