Pressemelding -

Elvia øker beredskapen

Meteorologene melder at et stormsenter kommer inn i Nordsjøen på torsdag, med fronter inn mot Sør-Norge. Det fører med seg mye og til dels tung snø. Det er også meldt sterk vind med kraftige vindkast. Elvia øker beredskapen for å kunne opprettholde strømleveransene.

Denne værtypen innebærer utfordringer for strømforsyningen, med risiko for trefall over linjer, skader på utstyr samt stor snø- og islast på linjene.

– Vi har avtalt med våre beredskapsentreprenører at de kan mobilisere store styrker hvis det skulle bli behov for det, i tillegg til våre egne mannskaper. I tillegg øker vi beredskapen på driftssentralene og kundesentrene, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia.

Elvia vil i løpet av dagen (onsdag) fly med droner for å avdekke potensielt utsatte områder.

Unngå linjer som har blåst ned

– Vi fraråder folk på det sterkeste å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken. Det kan være strømførende ledninger, og berøring kan medføre livsfare, påpeker Schau.

Farlige forhold som linjer på bakken med videre kan meldes til Elvia på https://www.elvia.no/drift-og-vedlikehold/meld-fra-om-farlige-forhold/stromledning-pa-bakken.

Se strømbrudd på app og strømbruddskart

– Publikum kan se hvor det er strømbrudd i Elvias høyspentnett på Elvias app, eller på strømbruddskartet på www.elvia.no/strombruddskart. Vi sender også ut SMS-melding til kunder som er strømløse på grunn av feil i høyspentnettet. Feil i lavspentnettet, det vil si det siste strekket fra en transformator og inn til husveggen hos kundene, vil imidlertid ikke bli fanget opp av disse varslingssystemene, sier Schau.

– Ved større feil, som rammer svært mange av våre kunder, har vi dessverre ikke kapasitet til å besvare alle innkommende telefonsamtaler. Vi vil imidlertid legge ut talemeldinger med informasjon på vår feilmeldingstelefon 22 44 10 40 (for Oslo og Viken) og 62 12 30 00 (for Innlandet) opplyser Schau.

Råd og tips om strøm og strømbrudd finnes på www.elvia.no.

For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonssjef Morten Schau, telefon 900 94 222, eller e-post morten.schau@hafslund.no.


Elvia AS er Norges største nettselskap med om lag 900.000 kunder. Elvia bygger, drifter, fornyer og vedlikeholder strømnettet i Oslo samt i store deler av Innlandet og Viken. Elvia har 820 ansatte og hovedkontor på Hamar.

Kontakter

Morten Schau

Kommunikasjonssjef 900 94 222