Pressemelding -

Elvia utsetter innføring av ny nettleiemodell

Stortingsflertallet ba fredag Norges nettselskap om å utsette innføringen av ny nettleiemodell som opprinnelig hadde en første gang ved årsskiftet. Elvia følger Stortingets anmodning.

  • Vi har klargjort den nye, myndighetspålagte nettleiemodellen i våre prosesser og systemer og har gitt informasjon til våre 940 000 kunder. Det er derfor ikke enkelt å utsette. Vi skal parallelt sikre gjennomføring av “strømstøtteordningen” til kundene på oppdrag fra myndighetene. Men etter Stortingsflertallets anmodning fredag om å utsette innføringen, så innretter vi oss etter dette. Vi beholder derfor dagens nettleiemodell for privatkunder og små næringskunder inntil videre. Vi mener imidlertid fortsatt at den nye nettleiemodellen er viktig og riktig, og vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt, sier Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud.

Nettleiemodellen som nå er utsatt ville gitt kundene insentiver til å spare både penger og miljø ved å bruke strømmen litt smartere. Ved å kutte forbruksstoppene og spre forbruket mer utover døgnet, vil kundene kunne redusere nettleien, og nettselskapene unngår å bygge ut mer nett enn nødvendig. Modellendringen ville samlet sett ikke medføre at kundene skulle betale mer enn før, men de som bruker mye strøm samtidig vil med modellen betale forholdsmessig mer enn de som har lavt og jevnt forbruk.

Ettersom det kun er dager igjen til årsskiftet vil Elvia videreføre dagens struktur og dagens nettleiepriser. Vi rekker ikke å justere for den varslede og nødvendige prisøkningen, som ikke skyldes modell-valget, men økte kostnader til drift av nettet, blant annet på grunn av økte kostnader til kjøp av strøm for å dekke tap i nettet. Prisøkningen vil derfor komme noe senere.


Elvia AS er Norges største nettselskap med om lag 900.000 kunder. Elvia bygger, drifter, fornyer og vedlikeholder strømnettet i Oslo samt i store deler av Innlandet og Viken. Elvia har 820 ansatte og hovedkontor på Hamar.

Kontakter

Morten Schau

Kommunikasjonssjef 900 94 222