Pressemelding -

Skal du bygge eller forsterke det elektriske anlegget - vær tidlig ute

Elvia opplever for tiden stort påtrykk av henvendelser og innmeldte prosjekter som økning i kapasitet eller tilknytning til strømnettet. På grunn av det store påtrykket vil man nå oppleve lengre behandlingstid enn normalt. Vi har som mål å redusere behandlingstiden og jobber kontinuerlig med rekruttering og opplæring av nye folk. Nyansatte trenger tid til opplæring før de er fullgode saksbehandlere.

Vi behandler både henvendelser og prosjekter i den rekkefølgen de kommer inn til oss, dog har ulike type prosjekter og henvendelser noe ulik behandlingstid. Enklere henvendelser med tekniske spørsmål kan man forvente svar på innen tre uker. Komplekse henvendelser vil ha lik behandlingstid som innmeldte prosjekter. Prosjekter som ikke omhandler økning i kapasitet eller tilknytning til strømnettet behandles normalt i løpet av en ukes tid, men det kan være faktorer som gjør at disse også tar lengre tid. I Oslo og Viken kan det nå ta fra en til tre måneder fra Elvia mottar en konkret bestilling fra kundens elektroinstallatør, til prosjektet får tildelt en saksbehandler. I Innlandet går det fortere.

Har vi kapasitet i nettet på det aktuelle stedet vil det alltid gå fortere enn om vi må utføre en forsterkning (gjøre tiltak i nettet for å få nok kapasitet).

Gjennomføring

Når vi bestiller et oppdrag må det kjøpes inn materiell, innhentes dokumentasjon og koordineres med andre oppdrag før det er klart til byggestart. Større komponenter, som transformatorer og nettstasjoner, har lang leveringstid på opptil flere måneder. Byggetiden avhenger av hvor stor jobb som må utføres i nettet.

Tilknytning til strømnettet | Elvia


Elvia AS er Norges største nettselskap med om lag 900.000 kunder. Elvia bygger, drifter, fornyer og vedlikeholder strømnettet i Oslo samt i store deler av Innlandet og Viken. Elvia har 820 ansatte og hovedkontor på Hamar.

Kontakter

Morten Schau

Kommunikasjonssjef 900 94 222