Gå videre til innhold
Tordenvær med risiko for strømbrudd og skader på elanlegg

Pressemelding -

Tordenvær med risiko for strømbrudd og skader på elanlegg

En lavtrykksfront fra vest gir mye nedbør og torden østafjells kommende dager og hovedsakelig på fredag, ifølge værvarslingen. Lynnedslag gir risiko for strømbrudd og skader på elektriske anlegg og utstyr.

Værfronten i Nordsjøen går inn i Sør-Norge på fredag og kan gi et forbigående kraftig regnvær på Østlandet med mye torden midt på dagen og på ettermiddagen. Lørdag er det meldt bygevær og en del torden i Elvias nettområde.

Lynet kan ta strømmen

Når lynet slår ned i strømnettet, kan det oppstå kortvarige eller lengre strømbrudd. Hvis strømmen blir lenge borte, er det fordi lynnedslaget har ødelagt utstyr i nettet. Reparasjonsarbeidet kan noen ganger ta litt tid, særlig hvis skadestedet ligger utenfor alfarvei.

Brannfare etter lynnedslag

En risiko er brannfare etter lynnedslag.

– Mange boliger er ikke godt nok beskyttet mot lyn. Lyn og torden kan sette huset ditt i brann flere måneder etter at uværet er over. Forsikringsselskapene mottar omlag 5000 skademeldinger hvert år som kan relateres til lynnedslag, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

Skader på elektrisk utstyr

Lynnedslag i strømnettet kan også medføre skader på elektrisk utstyr i hjemmet, og da særlig på elektronisk utstyr.

– Hvert år forårsaker lynnedslag skader for flere millioner kroner i norske boliger. Vi bruker mer elektronikk enn tidligere, og derfor er vi mer utsatt for skader når det tordner og lyner, sier Schau.

Og selv om lynet ikke slår ned direkte hos deg, kan du allikevel oppleve at elektrisk utstyr tar skade.

– Lyn fører ofte til overspenninger i strømnettet, og disse overspenningene kan vandre via ledningsnettet og inn i huset ditt, selv om lynet slo ned langt unna. Overspenning kan gjøre skade på elektriske apparater, og i verste fall føre til brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over. Områder med luftledninger er mest utsatt, da kabler i bakken sjelden blir utsatt for lyn, forklarer Schau.

Vern mot overspenning

Varmere klima kan føre til økt forekomst av tordenvær i årene fremover, og Morten Schau håper folks kunnskap om tiltak som beskytter mot lynnedslag og overspenning vil øke.

– I 2012 ble det innført et krav om installasjon av overspenningsvern i alle nye elektriske anlegg, men mange har eldre anlegg hjemme, og trolig mangler flere hundre tusen nordmenn god beskyttelse mot lynnedslag i dag, anslår Schau.

Et overspenningsvern beskytter strømnettet mot spenningsendringer, slik som ved lynnedslag. Med overspenningsvern slipper du å bekymre deg for brann og skader på utstyr. Du trenger heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær, for den å programmere om klokker og andre innstillinger på̊ apparatene når du setter i støpslet igjen.

Schau anbefaler å installere et grovvern, som monteres i sikringsskapet og beskytter mot større spenningsendringer, i tillegg til et finvern, som kobles mellom støpsel og stikkontakt foran utsatte apparater, som for eksempel tv og datautstyr.

Du kan selv sjekke om du har overspenningsvern i boligen din. Informasjon om dette er installert skal fremgå av kursfortegnelsen som gjerne er montert på innsiden av døren til sikringsskapet. 


Elvia AS er Norges største nettselskap med om lag 900.000 kunder. Elvia bygger, drifter, fornyer og vedlikeholder strømnettet i Oslo samt i store deler av Innlandet og Viken. Elvia har 820 ansatte og hovedkontor på Hamar.

Pressekontakt

Morten Schau

Morten Schau

Kommunikasjonssjef 900 94 222