Gå videre til innhold
Astrid Green, daglig leder i ENFINI har ambisjoner om å bygge opp et vekstselskap innenfor mikrokraft.
Astrid Green, daglig leder i ENFINI har ambisjoner om å bygge opp et vekstselskap innenfor mikrokraft.

Pressemelding -

Kvinnelige gründere får mindre støtte fra Innovasjon Norge. Nå skal kraft-gründere i Drammen hente inn 7,5 millioner kroner fra folkefinansiering.

Debatten om antall kvinnelige gründere pågår for fullt. Jo, det finnes innovative kvinner i norsk næringsliv. Mange av disse har vekstambisjoner og du finner flere av de i bransjer der menn har vært høyest representert.

Kvinnelige gründere får mindre støtte hos Innovasjon Norge

Tallene fra Innovasjon Norge går nedover i kvinners disfavør når det gjelder finansiering av vekstbedrifter. Dette er ikke en god trend da Norge trenger mange gode gründere – både kvinner og menn for å skape fremtidige arbeidsplasser. Vi har god erfaring med Innovasjon Norge gjennom mange år med utvikling av bedrifter sammen med både kvinner og menn, men har også eksempler på at noen av de mest revolusjonerende teknologiene sendt inn av kvinnelige gründere ikke har fått midler. Vi må også huske at ikke alle innovative bedrifter søker midler hos Innovasjon Norge og derav ikke er med i tallene over antall gründere eller vekstbedrifter. Det finnes flere måte å finansiere oppstart av bedrift.

I disse dager åpner ENFINI for kapitalinnhenting hos Folkeinvest - et digitalt verdipapirforetak som tilrettelegger for investering i oppstartselskap.

Velger bort ansvaret, risiko og eksponering

"Generelt tar jobbskapere eller gründere et stort ansvar for å skape jobbene, holde folk i arbeid, være den som sitter igjen med ansvaret, jobbe om kveldene, sitte med anbud i helgene mm. Det kan være at noen ikke ønsker å ta dette ansvaret, den risikoen dette medfører eller å stå i den eksponeringen som gjerne følger med" sier Astrid Green, daglig leder i ENFINI.

I 2024 omsetter de for 80 millioner

I ENFINI har de et godt team med både kvinner og menn som de neste to årene skal hente inn nærmere 25 millioner for å kommersialisere fremtidens mikrokraftverk på verdensmarkedet. Selskapets daglig leder, Astrid Green har med seg både kvinnelig styreleder og kvinnelig økonomisjef i en kraftbransjen som har stor overvekt av menn. Mangfold er bra for bedrifter.

Det som driver gründere er å skape noe, få til noe nytt, drive frem ny teknologi, levere nye løsninger, jobbe med gode team, tjene penger og jobbe frem løsninger som betyr noe for fremtidige generasjoner.


Elektrisitet fra elver er vår nøkkel til å bli verdensledende leverandør av fremtidens mikrokraftverk.

Pressekontakt

Astrid Green

Astrid Green

Pressekontakt CEO 48177389