Pressemelding -

87 millioner til 10 landstrømprosjekter

Enova innvilger støtte til ti nye prosjekter som kutter klimagassutslipp fra skip ved kai. Cruisekaiene i Ålesund er blant dem som nå vil kunne tilby landstrøm.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Følgende ti prosjekter får støtte:

Støttemottaker Sted Støttebeløp
Plug AS Cruisekaiene Prestebrygga og
Storneskaia, Ålesund
26 000 000 kr
Eramet Norway AS Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal
og Tyssedal
13 339 500 kr
Borg Havn IKS Øra-terminalen, Fredrikstad 9 717 731 kr
Oslo Havn KF Nordre Sjursøykai, Oslo 9 088 854 kr
Eigersund Næring og Havn KF Kaupanes, Egersund 6 552 552 kr
Halden kommune Mølen kai, Halden 6 222 500 kr
Flora Hamn KF Botnastranda, Florø 5 013 150 kr
Molde og Romsdal Havn IKS Hurtigrutekaien, Molde 4 481 000 kr
Flora Hamn KF Fugleskjærskaien, Florø 3 234 250 kr
Sandnes Havn KF Sandnes havn 3 041 000 kr
Sum 86 690 537 kr

Landstrømanleggene skal være satt i drift senest 1. januar 2021.

Stort potensial

Dette er Enovas sjuende konkurranse med støtte til utbygging av landstrømanlegg i norske havner, og den siste i sin nåværende form. Til sammen har Enova innvilget nesten 580 millioner kroner i støtte til rundt 90 landstrømprosjekter langs hele kysten.

– Vi har nå bidratt til å få opp en grunnleggende infrastruktur i mange sentrale havner. Det gir et godt utgangspunkt og et stort potensial, sier Nakstad.

Vurderer nå videre satsing

Samtidig er elektrifiseringen til sjøs i en rivende teknologisk utvikling, og det påvirker også hvordan markedet for landstrøm bør utvikle seg fremover, poengterer Enova-sjefen:

– Om noen år trenger vi strøm på kaikanten ikke bare for å drifte skipene ved kai, men for å lade batterier om bord slik at også deler av seilasen kan bli utslippsfri.

Enova tar derfor nå en fot i bakken og vurderer ulike alternativer for en videre satsing.

– Infrastruktur på land er fortsatt en viktig del av våre planer for å bygge morgendagens utslippsfrie sjøtransport, men vi må finne den modellen som gir mest mulig igjen for pengene og som kan bygge et levedyktig marked på sikt, sier Nakstad.

Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører nå Enova i samarbeid med NVE og Kystverket en utredning som ser på det langsiktige behovet for infrastruktur i havner samt hvilke markedsmessige forhold som må på plass.

– Vi tar sikte på å lansere et nytt støttetilbud til etablering av land- og ladestrøm tidlig neste år. Frem til da vil vi fokusere på å bygge opp etterspørselen gjennom å bidra til at flere skip bygges eller ombygges med mulighet for å ta imot strøm fra land, avslutter Enova-sjefen.

Emner

  • Energispørsmål

Kategorier

  • transport
  • maritim transport

Regions

  • Østfold

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Kontakter

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold