Pressemelding -

Enova inviterer til pressekonferanse i forbindelse med Equinors søknad om støtte til Hywind Tampen

Tid: Torsdag 22. august kl. 14.15
Sted: Ekebergrestauranten (Store festsal), Oslo

Deltakere:

Statsminister Erna Solberg (H)
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)
Richard Gaarder Knutsen (FrP), Statssekretær for olje- og energiministeren
Nils Kristian Nakstad, adm.direktør i Enova
Pål Eitrheim, Konserndirektør for nye energiløsninger, Equinor

Ingen kommentarer vil bli gitt før pressekonferansen.

Emner

  • Energispørsmål

Kategorier

  • energi- og klimateknologi
  • energisystem
  • industri og anlegg

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Kontakter

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565