Pressemelding -

​Enovaprisen til to energijegere

Hans Even Helgerud ER historien om introduksjon av energiledelse i Norge. Mens Alf-Tore Haug gjort en forskjell i kraftforedlende industri. Onsdag kveld ble de begge tildelt Enovaprisen.

Enovaprisen deles ut under den årlige Enovakonferansen i Trondheim. Den tildeles personer som bidrar til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk. Prisvinnerne har utmerket seg ved å være pådrivere i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet. De har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring.

Drivkraft i energiledelse

"Prisvinner Hans Even Helgerud hos Norsk Energi har i over et kvart hundre år jobbet for å redusere energibehovet i norske bedrifter. Han har også vært med å utvikle norske og internasjonale standarder og deltatt i flere internasjonale nettverk der energieffektivisering, ofte i små og mellomstore bedrifter, har stått i fokus. Han har vært aktiv i utviklingen av den første Norsk Standard i Energiledelse og senere til utvikling av ISO50001 og dens introduksjon i Norge", skriver juryen. "Andre standarder har fulgt på og både standardiseringsarbeidet og nettverksarbeidet har bidratt å bygge norsk kompetanse som vil styrke arbeidet med tilpassing av EUs energieffektivitetsdirektiv til norske forhold."

– Hans Even har aktivt bidratt til å framsnakke og utvikle feltet. Han har selv og sammen med kolleger bidratt til etablering og gjennomføring av mange gode prosjekter innen energiledelse i norsk næringsliv. Han har også vært en aktiv formidler av energiledelseskompetanse på flere arenaer. Energiledelse er et viktig verktøy i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova, som hadde gleden av å dele ut prisen.

– Dette var en veldig hyggelig overraskelse. Energiledelse har på mange måter vært babyen min. Det er mange andre som har deltatt for å få energiledelse inn i bedriftene, og jeg vil dele prisen med alle dem. Jobben starter med å redusere energibehovet, sa en glad prisvinner etter utdelingen.

Pådriver i kraftforedlende industri

Den andre vinneren er Alf-Tore Haug, konsernansvarlig for energieffektivisering i Elkem ASA. I mange år har han vært en av de store pådriverne for et grønt skifte i bransjen og har bidratt til at mange fremtidsretttede energi- og klimaprosjekt er blitt besluttet og realisert.

– Mye tyder på at alle innenfor kraftforedlende industri i Norge kjenner Alf-Tore Haug! Med bakgrunn fra lederstillinger innenfor hele spektret fra magnesium, aluminium, ferrosilisium og silisium i virksomheter fra nord til sør, kjenner han bransjen, dens særegenheter og potensialer svært godt, sier Barnwell i Enova.

Alf-Tore Haug er en koordinator med stor gjennomføringsevne, og ikke minst en brobygger mellom toppledelsen i Elkem-konsernet, verksledelsen på verkene i Salten, Rana, Thamshavn, Bjølvefossen, Bremanger og Fiskaa og Enova.

Han er også en viktig bidragsyter på andre industrielle arenaer. Han er framoverlent inn mot teknologi- og forretningsutvikling i skognæringen og han er et aktivt medlem av Industri21, skriver juryen i sin begrunnelse.

 Hadde det ikke vært for at Elkem hadde satt bærekraft høyt på agendaen hadde ikke jeg stått her i dag. Jeg må også si tusen takk til vår eier som står last og brast med oss. Elkem er blant flere som har satt ambisiøse mål om å være karbonnøytrale. Jeg kan love her og nå at vi i vår neste Enova-søknad skal vise at vi ikke er langt fra å nå målet, sa Elkem-nestoren da han fikk overrakt prisen på Enovakonferansen.

Emner

  • Klimaspørsmål

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold