Pressemelding -

Rekordmange energi- og klimatiltak

Aldri har flere prosjekt fått støtte fra Enova enn i fjor. Det viser selskapets resultatrapport som ble overlevert olje- og energiminister Tord Lien fredag.

 

2 milliarder

Enova investerte i 2013 i alt 2 milliarder fordelt på 1350 prosjekter. Prosjektene skal gi et årlig energiresultat på 1,4 TWh, introdusere ny teknologi i markedet og redusere utslippene av klimagasser.

Det nye oppdraget innenfor energi- og klimateknologi resulterte i stor interesse, og
sju slike prosjekter fikk støtte i 2013.

Nakstad gleder seg over den høye aktiviteten og de gode
prosjektene. Han er også opptatt av de langsiktige endringene Enova bidrar til.

-Skal vi lykkes med oppdraget vårt må vi skape varige endringer i etterspørsel og tilbud etter fornybare energiløsninger. Et godt eksempel er vår støtte til passivhus. Før vi lanserte investeringsstøtten ble det nesten ikke bygd slike hus. I 2013 var 10 prosent av alle nyoppførte yrkesbygg passivhus. Denne endringen viser at energieffektive bygg nå vinner fram i markedet,
sier Enova-sjefen.


Utfordringer

Mens Enova er fornøyd med resultatet både innen yrkesbygg og fornybar varme, skulle de gjerne sett flere store prosjekter i industrien.

-Markedene for norsk industri har dels vært krevende og
urolige. Det investeres relativt lite i fastlandsindustrien, og det gjenspeiler seg i våre resultater. Et positivt trekk er et rekordhøyt antall mindre prosjekter fra flere bedrifter enn tidligere, utdyper Nakstad.

For å nå målet om 6 ¼ TWh i perioden 2012-2015 jobber Enova for å øke aktiviteten i markedet.

Samtidig var det unormalt mange kansellerte prosjekter i fjor. Fall i kraftprisen og uroen i industrimarkedene kan ha bidratt til dette. Det
 største kansellerte prosjektet i 2013 kom etter at fabrikken til Sødra Cell Tofte AS ble avviklet.

 

Optimistisk

Nils Kristian Nakstad er optimistisk og har tro på mange gode prosjekter framover.

–Vi ser at flere og flere er opptatt av grønn konkurransekraft eller det grønne gullet som vi liker å kalle det. Samtidig ser vi at det er krevende å dra ny teknologi ut i markedet og at lave kraftpriser gjør energieffektivisering mindre lønnsomt i det korte bildet. Det er bred enighet om at disse tiltakene er svært viktige for å sikre forsyningssikkerheten og redusere klimagassutslippene. Her har Enova en viktig jobb å gjøre, avslutter Nakstad.

Det er olje og energiminister Tord Lien enig i.

-Denne delen av virkemiddelapparatet har vist seg å fungere. Myndighetene vil følge opp og vi ser også at de som er nært markedet gjør jobben sin bra.

Emner

  • Miljøpolitikk

Kategorier

  • energifondet
  • fornybar energi
  • energi
  • klima- og klimagassutslipp
  • energi- og klimatiltak
  • energi- og klimateknologi

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold