Pressemelding -

Slik skal Enova elektrifisere varebilmarkedet

Enova vil ha næringslivet over på elektriske varebiler. Inntil 50 000 kroner i klimarabatt for bilen og 5 000 for laderen er tilbudet det lokkes med.

– Elvarebiler er billigere i drift enn fossilbiler, men mange bedrifter vegrer seg fra å ta steget, dels fordi disse varebilene er dyrere i innkjøp. Ved å tilby støtte til kjøp av elektriske varebiler og tilhørende lader håper vi å sette fart på elektrifiseringen av denne delen av næringstransporten, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Inntil 50 000 i støtte per bil

Tilbudet har faste støttesatser basert på bilens motorytelse. Mens små elvarebiler med en motorkraft på under 80 hestekrefter får 15 000 kroner i støtte, og mellomstore elvarebiler får 25 000 i støtte, tilbyr Enova 50 000 kroner til bedrifter som anskaffer elvarebiler med større motorkraft enn 120 hestekrefter.

– Vi har hatt god dialog med representanter fra både bruker- og leverandørsiden i utviklingen av tilbudet, og har opplevd stor interesse i markedet siden ordningen ble varslet i juni. Hvor godt vi lykkes avhenger naturligvis også av leveringsdyktigheten til forhandlerne, men vi har tro på at tilbudet vil fremskynde utviklingen i bruk av elektriske kjøretøy hos alt fra mindre håndverkerbedrifter til transportører med store flåter, sier Nakstad.

Søk før du kjøper – søknad behandles automatisk

Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen. Bedriftene må søke om støtte før de kjøper bilen, men søknadsprosessen er automatisert og under normale forhold vil søkerne få svar innen få minutter.

I tillegg til støtte til selve kjøretøyet, kan bedriftene kan også få støtte til én lader per elvarebil som er støttet av Enova. Her gir Enova et fast beløp på 5 000 kroner per lader.

Se enova.no/elvarebil for detaljer om støttetilbudet.

Nullutslippsfondet ruller ut nye løsninger

Støtten til elvarebil inngår i Nullutslippsfondet som ble lansert tidligere i sommer. Dette er en samling støttetilbud som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger. 

– Elbilrevolusjonen i Norge har vist hva som er mulig å gjøre på kort tid, nå er tiden kommet også for elvarebilene. Skal vi redusere klimagassutslippene våre må vi ta denne utviklingen videre til varebilene, og etter hvert også lastebilene. Med denne enkle ordningen for elvarebiler har vi nå fått på plass et virkemiddel som gjør neste steg mulig, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Det er satt av en milliard kroner ut 2020 til Nullutslippsfondet.

– Med dette styrker vi satsingen på utrulling av nye løsninger i transportnæringen. Det nye tilbudet til elvarebil er et eksempel på akkurat det. Samtidig holder vi trykket oppe på våre øvrige satsinger i transportsektoren, altså teknologiutvikling og infrastruktur for alternative drivstoff, sier Nakstad i Enova.

Emner

  • Energispørsmål

Kategorier

  • landtransport

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Kontakter

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold