Skip to main content

Tags

ukentlig kraftkommentar

månedlig markedsoppdatering

energikronikk

arkiv

presseklipp

brosjyre

Når du sitter på hjemmekontoret dag etter dag og ser høstregnet plaske ned, trenger du et lyspunkt: Ta en kikk på strømregningen!

I Norden endte den på det halve av normalen. I Sør-Norge er det 20 år siden den var lavere enn nå. Spørsmålet vårt er enkelt: Er du nå fornøyd med strømprisen?

Etter total slakt av strømprisen i første halvår, er kraftmarkedet langsomt på vei til å reise seg igjen. Men kraftoverskuddet sørger for at også vinterprisene forventes å bli lavere enn på mange år.

Hvor lav er en strømpris? Svaret avhenger av om du spør dansken, svensken eller nordmannen. Juni ga ny bunnrekord, men også rekordstore prisforskjeller mellom ulike regioner i Norden.

Med mye snø ventende i fjellet, sank strømprisen i engrosmarkedet for mai til rekordlave 8,34 Eur/MWh. Lokalprisen i Sør-Norge lå så vidt over null, i nok en bunnrekord for strømmarkedet.

Strømprisen i Norden i april knuste den stående lavprisrekorden fra juli 2000 – og endte lavere enn noen tidligere registrert gjennomsnittspris for noen måned.

Rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn. Bunnrekorden noteres derimot både i euro og i svenske kroner. Likevel må vi helt tilbake til mars 2000 for å finne en lavere norsk marspris enn den vi fikk i år.

Strømprisen gikk helt i kjelleren i februar, og endte meget lavt – samtidig som overkapasiteten i kraftmarkedet aldri har vært høyere. Ekstreme nedbørsmengder, varmegrader og vind er årsaken.

Rekordvarmt vintervær med regn og vind sender strømprisen rett ned. Januar fikk de laveste prisene vi har sett siden 2005.

Strømprisen falt i desember, med hjelp av mildvær og ny vindkraftrekord. Med et kommende kraftoverskudd spår markedsaktørene jevn prisnedgang helt fram til 2022.

Vi fikk mindre nedbør enn normalt, og den nedbøren vi fikk traff heller ikke områdene hvor vi trenger det mest. Dette svekket ressurssituasjonen i Norden gjennom november, og bidro til å holde strømprisen oppe.

Oktober ble preget av en god ressurssituasjon i Norden, godt forsynte råvaremarkeder – og fortsatt usikkerhet rundt hvordan Brexit vil påvirke prisen på CO2-kvoter.

Tvil rundt fransk kjernekraft, bråstopp for nederlandsk gassfelt og eksplosjoner i saudiarabisk oljeraffineri. Dette er bare noe av det som fikk strømprisene til å svinge i september.

Priskurven på strøm er på vei ned, selv om august havnet godt over snittet for de siste ti årene. At strømprisen stiger fra feriemåneden juli og fram til hverdagen starter igjen i august, er ganske normalt. Slik ble det også denne sommeren, men prisoppgangen i år ble lavere enn hva vi har sett tidligere år.

Hetebølger og lite nedbør betyr stans i vannkraftproduksjonen og høyere strømpris enn normalt for juli.

Endelig: Normal strømpris!

Dokumenter   •   01-07-2019 15:32 CEST

Hvis vi legger til grunn femårssnittet som en normal for strømprisen, så har den nordiske strømprisen ligget godt over normalen i lang tid. Vi må da tilbake til vinteren 2017/2018 for å se noe som ligner på normale priser. Men nå nærmer det seg: Systemprisen i Norden ble på 27,96 €/MWh i juni.

Vått vær i mai presset strømprisen ned. Handelskrig og nye EU-politikere kan drive den ytterligere nedover.

Finvær til besvær: Det er en pris å betale for varm påskesol fra skyfri himmel. Den kommer på strømregningen, som følge av lite påfyll i vannkraftsystemet.

Rekordmye vindkraft ga prisfall i mars, men nivået er fremdeles høyt.

Varmerekorder i februar gir et unormalt stort fall i strømprisen. Men det høye utgangspunktet fra januar gjør at den likevel lander høyere enn snittet.