Skip to main content

Billigere CO2 gir lavere strømpriser

Nyhet   •   okt 09, 2019 14:01 CEST

CO2-prisen har gått ned den siste tiden. Nedgangen bidrar til lavere strømpriser i Norden det kommende året.

Siden midten av forrige uke har prisen på CO2 (Utslippsrettigheter) falt fra 25 €/tonn til 23 €/tonn. I skrivende stund har nedgangen på to euro gjort at terminprisen i Tyskland for 2020, det vil si fremtidsprisen på strøm, har falt med over 1,5 €/MWh. Dette påvirker terminprisen for Norden i 2020, som faller med 1,25 €/MWh. Det tilsvarer en nedgang på 3,5 prosent.

Til «himmels»
Fra 2017 til sommeren 2019 gikk prisen på CO2-kvoter opp fra € 4 til nesten € 30. Flere analytikere forklarte oppgangen med at EU har iverksatt tiltak for å redusere antall utslippskvoter i markedet. Samtidig har Brexit skapt en del usikkerhet i markedet. Men, siden pristoppen i juli har trenden snudd. Prisen på utslippsrettigheter har gått ned med nesten 25 prosent siden i sommer. Analytikerne mener årsaken er sammensatt, men tror økt tilbud av gass, mindre vekst i industrien og Brexit spiller en rolle.

Gass i store lass
De siste årene har gass blitt mer tilgjengelig i Europa, godt hjulpet av et større verdensmarked for flytende gass (LNG). Tilbudet av gass er større enn etterspørselen i Europa. Det bidrar til vesentlig lavere gasspriser, noe som igjen har gjort gasskraft mer konkurransedyktig enn kullkraft. Og her kommer CO2-prisen inn. Gasskraft har lavere utslipp av CO2 enn kullkraft. Dermed svekkes etterspørselen etter utslippstillatelser.

Mer tilgjengelig
Svakere økonomi i Europa peker mot lavere vekst i industrien, og dermed lavere utslipp av CO2. Det innebærer at flere utslippstillatelser blir tilgjengelig i markedet, og dermed får vi lavere pris på CO2-kvoter.

Hard Brexit
Utfallet av Brexit skaper også usikkerhet knyttet til CO2-prisen. Storbritannia har hatt det største overskuddet av CO2-kvoter i Europa, men de seneste årene har landet nærmest stengt ned hele kullkraftproduksjonen. Utfallet av BREXIT vil kunne ha betydning for antall tilgjengelige CO2-kvoter i markedet. Derfor kan det få forskjellige utfall om det blir en "hard Brexit" 31. oktober, eller om de får en utsettelse til over nyttår. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.