Gå videre til innhold
Én råvare holder strømprisen oppe

Nyhet -

Én råvare holder strømprisen oppe

Fallhøyden for strømprisene er begrenset så lenge CO2-prisen holder seg på dagens nivå.

Forrige uke så vi en økning i strømprisene for den nærmeste tiden, mens terminprisene for 2020 og utover har gått litt ned.

Spotprisene og terminprisene for de nærmeste månedene påvirkes i stor grad av endringer i værprognonsene. Enkelt forklart: Får vi mye regn en dag prognosene sier at vi skulle hatt sol har dette en umiddelbar effekt på tilbud- og etterspørselssituasjonen etter kraft i Norden.

Nedgang i de langsiktige prisene
Værprognosene sier mindre om prisene lengre frem i tid. Her er markedsaktørene mer opptatt av prisene på strøm utenfor Norden, og derfor korrelerer våre fremtidspriser med for eksempel de tyske terminprisene. I Tyskland er strømprisen veldig følsom for prisen på olje, gass CO2 og kull. Prisene på disse råvarene har gått nedover den siste tiden. Derfor ser vi en nedgang i både de europeiske og nordiske terminprisene.

Gass er tingen
Oljeprisen har falt tilbake på et lavere nivå enn det vi så før angrepet i Saudi-Arabia. Gassprisen preges av at det har blitt lettere å frakte flytende gass over verdenshavene, noe som gjør at tilbudet på gass er større enn etterspørselen. Dette bidrar både til billigere gass, og at det stadig blir mer lønnsomt å bruke gass til energiproduksjon. Det gjør videre at etterspørselen etter kull faller. 

Både kull- og gasslagrene har solide nivåer, så på kort og mellomlang sikt er det lite som presser prisene oppover.

CO2-press
Sammen med en god ressurssituasjon i Norden burde alt være duket for lave priser, men den enkeltfaktoren som holder prisene oppe er prisen på utslippsrettigheter (CO2). Kostnaden for å slippe ut CO2, kan forklare nesten halvparten av den tyske terminprisen. Fallhøyden for strømprisene er begrenset så lenge CO2-prisen holder seg på dagens nivå. Det har riktignok vært en nedgang i CO2-prisen de siste ukene, men € 25 per tonn er fremdeles fem ganger så høyt som vi så i 2017.

Emner

Tags

Pressekontakt

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Pressekontakt Direktør kraftforvaltning + 47 91 38 76 05
Ada O. Ruud Saltnes

Ada O. Ruud Saltnes

Pressekontakt Nordisk Markedssjef +47 93011283

Velkommen til Entelios!

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Entelios
Kjøita 18
4630 Kristiansand
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom