Gå videre til innhold
Vinnere og tapere i "det nye kraftmarkedet"

Pressemelding -

Vinnere og tapere i "det nye kraftmarkedet"

Vi er vant til at prisene går opp og ned, men i år har prisbildet i kraftmarkedet blitt snudd helt på hodet. Til glede for de i nord, og til ulempe for strømkundene i sør.

Den siste måneden har strømprisen sør i Norden i snitt ligget ca. 70 prosent høyere enn strømprisen i nord. Ser vi på hele 2021 så langt, er forskjellen ca. 45 prosent.

Det er selvfølgelig til glede for forbrukere som holder til i Nord-Norge og Nord-Sverige. Derimot har forbrukerne som holder til i Sør-Norge, Sør-Sverige og Danmark i perioder hatt priser som ligner de prisene vi får på de kaldeste vinterdagene (enkelte timespriser godt over 100 €/MWh). Hvordan har denne situasjonen oppstått? Det kommer vi straks tilbake til. La oss først se på hvordan disse forskjellene gjør den såkalte systemprisen mindre nyttig:

Systemprisen, som er en slags gjennomsnittspris for Norden, ble på 37,9 €/MWh for april. Dette er relativt høyt for april å være. De siste ti årene har i snitt systemprisen for april vært 31,9 €/MWh. De siste fem år har april i snitt endt på 27,3 €/MWh.

Hva betyr egentlig systemprisen?

Men hva betyr det i praksis hva systemprisen ligger på? Det er jo ingen som får levert systempris i stikkontakten. Svaret er at den kun fungerer som en slags gjennomsnittspris for Norden, og den brukes kun for å gjøre opp prissikringer i markedet.

La oss se litt nærmere på disse forskjellene innad i Norden:

Sted

Snittpris april €/MWh

Snittpris hittil i år €/MWh

Tromsø

26,77

32,13

Oslo

45,00

46,79

Luleå

26,44

34,70

Stockholm

33,12

42,57

Malmø

42,47

47,70

København

47,86

49,88

Helsinki

36,76

45,65

Systempris

37,86

41,06

Med så store forskjeller i områdepriser, er det klart at systempris ikke lenger er like god å bruke til prissikringer, verken for forbrukere av strøm eller for produsentene. For å sikre en forutsigbarhet i strømprisene, er det nå større behov for også å sikre den lokale prisen.

Hvorfor er det blitt slik?

Den eksplosive utbyggingen av vindkraft i nord skaper ikke bare en ubalanse mellom forbruk og produksjon. Det oppstår også flaskehalser i kraftnettet der det ikke er kapasitet til å transportere all den nye kraften sørover. Dermed presses prisen nedover i de nordlige områdene i Norden.

I sør ser bildet helt annerledes ut: Med styrket forbindelse til Europa ser vi at høye strømpriser i Tyskland og Nederland holder prisene oppe i Danmark, Sør-Norge og Sør-Sverige. Dermed får vi et klart prisskille, som for Norges del går ved Dovre. Det er gode argumenter for at disse prisforskjellene kommer til å vedvare en god stund. Kanskje helt til Dovre faller?

Emner

Kategorier


Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

  • Entelios har 150 ansatte fordelt på 9 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Vantaa, Berlin, Munchen og Zurich)
  • I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS

Kontakter

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Pressekontakt Direktør kraftforvaltning + 47 91 38 76 05

Relatert innhold

Velkommen til Entelios!

Entelios er Norges største strømleverandør til bedriftsmarkedet i privat og offentlig sektor. Vi bistår kunder i hele Norden med å oppnå et mer lønnsomt og fornybart energiforbruk. Dette gjør vi ved å tilby fornybar energi, spisskompetanse og innovative teknologiløsninger som sikrer kundene bransjeledende og klimavennlige energiløsninger. Selskapet er en del av Å Energi, et ledende norsk vannkraftkonsern.

Kjernevirksomheten i Entelios er styring av og handel med fornybar energi i det nordiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

Entelios Nordic har 72 ansatte fordelt på lokasjonene Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Aalborg og Vantaa.
I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
Entelios er et heleid datterselskap av Å Energi

Entelios
Kjøita 18
4630 Kristiansand
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom