Gå videre til innhold

Video -

Kollaps i oljeprisen øker usikkerheten i kraftmarkedet // Entelios Kraftkommentar uke 11

Mandag denne uken opplevde vi det største prisfallet på olje siden 1991, som et resultat av at partene i OPEC + ikke kom til enighet om kutt i oljeproduksjonen. Forhandlingene førte til det motsatte – at alle produsenter nå planlegger å øke oljeproduksjonen.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mp4
  • Lengde: 5:24
Last ned

Emner

Tags

Pressekontakt

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Pressekontakt Direktør kraftforvaltning + 47 91 38 76 05