Gå videre til innhold

Video -

Nordisk strømpris påvirket av fransk kjernekraft // Entelios kraftkommentar uke 38

Det europeiske kraftmarkedet er i endring, på samme måte som det Nordiske. Markedet beveger seg vekk fra stabil grunnkraft basert på fossilt brensel, mot mindre regularbar og mindre forutsigbar fornybar energiproduksjon, basert på sol og vind. På vindstille dager må markedet lete frem ekstra reserver for å dekke opp for den tapte vindkraften. Denne reserven er ofte kostbar.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mp4
  • Lengde: 5:02
Last ned

Emner

Tags

Pressekontakt

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Pressekontakt Direktør kraftforvaltning + 47 91 38 76 05
Ada O. Ruud Saltnes

Ada O. Ruud Saltnes

Pressekontakt Nordisk Markedssjef +47 93011283

Relaterte nyheter

Velkommen til Entelios!

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Entelios
Kjøita 18
4630 Kristiansand
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom