Gå videre til innhold

Nyhet -

Nye retningslinjer for å fakturere kredittkort

Vi ønsker å informere våre samarbeidspartnere om nye retningslinjer som Finanstilsynet har innført og hvordan EnterCard håndterer dem. 

Rundskrivet slår fast at foretaket ikke skal øke kredittrammen på kredittkortet uten at kunden selv har bedt om det.
- EnterCard har per i dag ikke en slik praksis og vi praktiserer derfor allerede i henhold til det nye lovverket. 

På alle fakturasystem skal beløpsfeltet på fakturaen vise samlet utestående kreditt. Kunden skal gis informasjon på fakturaen om at beløpet kan endres til et lavere beløp og hvilket minimumsbeløp som må betales.
- EnterCard jobber med å endre fakturaoppsettet slik at vi følger retningslinjene gitt av Finanstilsynet.  

Opplysningene i kontoutskriften skal stå på fakturaen eller i et vedlegg til fakturaen. Opplysningene skal gis hver måned og opplysningene skal være godt synlige.
- EnterCard har alltid lagt vekt på å ha lett forståelige fakturaer og vil fortsette med dette slik at alle transaksjonene er godt synlige for kunden.

Alle fakturaer der kunden har utestående kreditt, skal inneholde en tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløsninger.
- EnterCard har allerede en tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløsninger.
Les mer om Finanstilsynets rundskriv her:
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2016/2_kvartal/Rundskriv10_2016_fakturering_av_kredittkort.pdf

Emner


EnterCard Group er et skandinavisk selskap som leverer smarte betalings- og finansieringsløsninger til 2 millioner kunder. EnterCard ble etablert i 2005 som et joint venture mellom Swedbank og Barclays Principal Investments Limited. Vi tilbyr kredittkort og forbrukslån tilpasset kundenes behov, både i samarbeid med banker, organisasjoner og forhandlere, og gjennom vårt eget forbrukermerke re:member. EnterCard har 450 ansatte fordelt i Stockholm, Oslo, Trondheim og København.

Pressekontakt

Melita Ringvold

Melita Ringvold

Pressekontakt Head of Corporate Communications and Citizenship PR og mediarelaterte saker +47 95121983