Nyhet -

Mobbing gir traumesymptomer

Forskningen viser at mange mobbeofre får alvorlige ettervirkninger av det de opplever: 33 prosent av dem som opplever mobbing får symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), melder nettstedet forskning.no.

Undersøkelsen er gjort blant 963 skoleelever i åttende og niende klasse.

- Det er helt klart at elever som stadig plages av tanker om eller bilder av vonde opplevelser, og som bruker mye energi på å holde dem på avstand, vil ha mindre kapasitet til å konsentrere seg om skolearbeidet. Dessuten synes det gjerne ikke så lett på dem - de lider ofte i stillhet.

Også innen arbeidsliver har forskere sette den samme tendensen. Undersøkelser viser at mellom 40 og 60 prosent av voksne mobbeofre har høye nivåer av symptomer på posttraumatisk stresslidelse. 

Denne studien bekrefter det vi opplever i Epitel. Mange av de som søker hjelp har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse, og noen har ME. Vi erfarer at de som i lang tid har vært utsatt for krenkelser og psykisk vold i asymmetriske konflikter, opplever at dette går på helsa løs. Asymmetrisk konflikter handler ikke om sak, men om person, og konflikten drives av den ene part. Den andre blir til stadighet utsatt for sjikane, trusler og latterliggjøring i mobbe liknende situasjoner, ofte skjer dette bak lukkede dører.

Utad kan mennesker som mobber på denne måten nyte stor tillit, de kan ha en flott fasade og virke hyggelige, mens ofrene gradvis synker inn i fortvilelse og motløshet. De utsatte forteller at de har vansker med å bli trodd på om de snakker høyt om det som pågår. I normal konfliktbehandling går man nesten alltid ut i fra at konflikten dreier seg om at to jevnbyrdige parter er uenig om en sak. Dermed tillegges begge parter like stort ansvar og ”skyld”. Men for å hjelpe ofre i denne type konflikter, behøver vi mer kunnskap om hva som virker ved mobbing og asymmetriske konflikter.

Det finnes kunnskap og redskap for å hjelpe de tusener av mennesker som får livet og helsen ødelagt på grunn av denne type psykisk vold. Epitel tilbyr råd og veiledning, undervisning og hjelp, og har to mål for virksomheten som har hatt ca 406 000 søk inn på hjemmesiden: spre kunnskap og yte hjelp til de som er utsatt for krenkelser i asymmetrisk konflikter.

Related links

Emner

  • Sosiale spørsmål

Kategorier

  • epitel
  • konflikthåndtering
  • mobbing

Kontakter

Elin Brastein

Pressekontakt 472 68 230