Pressemelding -

M-Fusion – spikeren med bedre rustbeskyttelse

Den nye overflatebehandlingen M-Fusion gir spikerne en jevnere fordeling på belegget enn de varmforsinkede. Overflaten gjør at spikeren "sitter" bedre i treverk, og kan overmales uten problem.

I følge Netskar er M-Fusion en langt mer skånsom måte å rustbeskytte metall mot etsing. Rustbeskyttelsen er bedre enn galvaniserte produkter. Dette er derfor neste generasjon overflatebehandling som gjør at våre spikerprodukter lever lenger, og bidrar til at profesjonelle håndverkere nå får et mer bærekraftig produkt de kan benytte i hverdagen.

Teknisk bedre produkt
Ved klassisk varmforsinking senkes det som skal overflatebehandles ned i smeltet zink over tid slik at man får den tykkelsen som skal til for å unngå etsing. - Vanlig varmforsinkning innebærer en rekke miljøulemper, blant annet syrerengjøring og at man etterlater en god del slaggprodukter. Takket være smart produksjon, gjennom mindre energibehov og restavfall,reduserer vi derfor drastisk miljøbelastningen knyttet til produksjonen.M-Fusion er derfor i tillegg til å være et teknisk bedre produkt også mer miljøvennlig, sier Netskar.

For nærmere informasjon, kontakt:

Silje Netskar, markedssjef i ESSVE, mobil 909 69 369 eller epost: silje.netskar@essve.no

Related links

Emner

  • Bygg, eiendom

Kategorier

  • overflatebehandling
  • maskinspiker
  • håndspiker
  • spiker
  • essve
  • rustbeskyttelse
  • miljøvennlig
  • m-fusion

ESSVE utvikler og markedsfører et bredt sortiment av produkter og løsninger innen festemidler. Siden 1970 har ESSVE hjulpet profesjonelle håndverkere med å bli mer effektive.

I tett samarbeid med forhandlere, profesjonelle håndverkere og industrikunder har ESSVE utviklet innovative løsninger som gjør arbeidet lettere og gir holdbare resultater.

Pressekontakt

Silje Netskar

Pressekontakt Markedssjef Markedssjef i ESSVE Norge AS +47 909 69 369