Gå videre til innhold
Høytrykket fortsetter i olje- og gassnæringen

Nyhet -

Høytrykket fortsetter i olje- og gassnæringen

Olje- og gassnæringen planlegger store investeringer i 2020. Det ligger an til å bli et toppår for sysselsetting i bransjen.

I første kvartal 2020 planlegger 19 prosent av arbeidsgiverne i olje- og gassnæringen å ansette flere, viser tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Bare 2 prosent forventer å nedbemanne. Netto bemanningsutsikter er dermed 17 prosent, sesongjustert til 15 prosent. Det gjør arbeidsgiverne i olje- og gassnæringen til landets mest optimistiske.

– Bransjen sysselsetter allerede veldig mange, og lite tyder på at dette skal snu i 2020. 2020 ligger an til å bli et toppår. Bransjen har fortsatt behov for utvidet kapasitet, men markedet for spisskompetanse er alltid stramt i et lite land som Norge, sier Bjørn Christian Bjørnsen divisjonsdirektør for Experis Engineering.

Det er høy aktivitet på sokkelen og flere store prosjekter skal iverksettes nå på nyttåret. Totale investeringer for 2020 estimeres til 194,6 milliarder kroner, viser tall fra SSB. En vekst på 3,8 prosent sammenlignet med anslagene for 2019. Netto bemanningsutsikter i olje- og gassnæringen øker også med fire prosentpoeng fra 4. kvartal 2019. Det skaper press i arbeidsmarkedet.

– Det skjer mye spennende i andre næringer som tiltrekker seg flinke ingeniører. Både store infrastrukturprosjekter og spennende teknologiutvikling. Det gir olje- og gassnæringen hard konkurranse om spesialistene. Oljenedturen i 2014 sitter også friskt i minnet hos mange, så vekstambisjonene for 2020 kan by på rekrutteringsutfordringer, sier Bjørnsen.

Senioringeniører er mangelvare

På tvers av bransjer, er det mange arbeidsgivere som er på jakt etter ingeniører. Bjørnsen vil karakterisere arbeidsmarkedet for ingeniører som bra, spesielt for spesialister.

– Det å få tak i nyutdannede og kandidater tidlig i karriereløpet er overkommelig, men seniorer og spesialistene de trenger for å få kabalen til å gå opp, er verre, sier Bjørnsen.

Løsningen for mange, er å satse på utvikling av kompetanse de allerede har i virksomheten.

– Stadig flere jobber nå målrettet med kompetanseutvikling av de ansatte de allerede har. I stedet for å belage seg på å hente inn seniorkompetanse, legger de planer for å utvikle den selv, sier Bjørnsen.

Optimistiske industribedrifter

Hvert kvartal gjennomfører ManpowerGroup et arbeidsmarkedsbarometer blant 750 norske bedriftsledere. Undersøkelsen er en ledende indikator på sysselsettingen i Norge, der arbeidsgiverne svarer på hvilke planer de har for opp- eller nedbemanning i neste kvartal.

Utenom olje- og gassnæringen er de sterkeste arbeidsmarkedsutsiktene ventet i industrien. Industrisektorens netto bemanningsutsikter er på +16 prosent, justert for sesongeffekter. Det er de høyeste på åtte år. Bemanningsutsiktene i sektoren styrker seg med 7 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Arbeidsgivere i Bygg og Anlegg-sektoren ser ut til å redusere tempoet i bemanningsplanene, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +5 prosent, ned fem prosentpoeng fra siste kvartal 2019. Blant arbeidsgivere i Transport, Lager og Logistikk er det flere som planlegger nedbemanning enn oppbemanning, som gir netto bemanningsutsikter på -1 prosent, en nedgang på fire prosentpoeng fra første kvartal 2019.

ManpowerGroup har spurt 751 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om de ikke har planer om å endre antall ansatte neste kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelsesplanene i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup Norge

Phone: +47 930 24 314

E-mail: svein.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Emner


Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter. Vi tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Blant våre kunder finner du over 90 prosent av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper