Gå videre til innhold
Bilde fra Oslo Streamingsenter: Maalfrid Brath, Louise Dedichen, Berit Svendsen og Hanne Bjurstrøm
Bilde fra Oslo Streamingsenter: Maalfrid Brath, Louise Dedichen, Berit Svendsen og Hanne Bjurstrøm

Nyhet -

Ønsker flere kvinner i teknologi- og gründervirksomhet

Dagens teknologiløsninger tar stadig mer plass i hverdagen vår. Likevel er det menn som står bak majoriteten av utviklingen.

– I dag er det altfor få kvinner i teknologi. Løsningene som utvikles skal påvirke oss alle – både kvinner og menn. Da må vi være oppmerksomme på at de smarte hodene bak også bør være jevnt fordelt, sa Berit Svendsen, leder i Vipps International under årets første ManpowerGroup Forum 8. mars.

Forumet ble gjennomført digitalt på selveste kvinnedagen, med temaet: Hvor står likestillingen i 2021?

Se hele arrangementet i opptak her

I dag er kvinneandelen på norske IT-studier rundt 30 prosent. For å få flere kvinner til å velge denne studieretningen, mener Svendsen man må stimulere interessen for faget tidlig.

– Vi må vekke interessen for matematikk, fysikk og teknologi blant unge jenter. Slik kan vi sørge for at også kvinnene får ta del i å utvikle samfunnet videre gjennom teknologi, sa hun.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sa seg enig, og la til:

– Det er en barriere på teknologifagene – det kommer vi ikke unna. All forskning viser at vi stimulerer jenter til å velge andre ting enn gutter, og det starter allerede i barnehagen. Min oppfordring er at foreldre og barnehager behandler barna likt, uavhengig av kjønn.

Mangfold og likestilling er god forretning

McKinsey-rapporten Delivering Through Diversity fra 2018 finner en signifikant sammenheng mellom mangfold og resultater. Den fjerdedelen av selskaper med høyest grad av likestilling leverte i snitt 21 prosent bedre resultater enn de resterende tre fjerdedelene. Ved å hensynta også etnisk og kulturelt mangfold, viser rapporten en 35 prosent differanse.

– I 2020 har mangfold beveget seg fra å være «nice to have» til å bli «must have». Norske bedrifter trenger folk som ser verden annerledes enn seg selv, og forskningen viser at det både gir bedre resultater og høyere innovasjonsevne. På tross av dette, finnes det fortsatt en del motforestillinger, påpekte Equality Check- gründer Isabelle Ringnes i sitt åpningsinnlegg.

World Economic Forum anslo i Global Gender Gap Report fra 2020 at det vil ta 99,5 år å tette det overordnede likestillingsgapet på verdensbasis. For økonomisk deltakelse anslår man en tidsramme på 257 år. Bare i Norge besitter menn 134 milliarder kroner mer i formue enn kvinner, og eier 80 prosent av de private aksjeverdiene.

Vil løfte frem kvinnelige gründere

I 2019 mottok kvinnelige gründere bare 2,2 prosent av en total investorkapital på 2,3 milliarder euro som tilfaller oppstartsbedrifter i Norden. Det vil Berit Svendsen gjøre noe med.

– Jeg tror verden går glipp av mange gode idéer. Selv har jeg investert i fire start-ups, hvorav tre styres av damer. Dette er et utrolig spennende felt der jeg også har involvert meg som mentor gjennom Innovasjon Norge, slik at gründerne kan nå ut til et bredere nettverk og hente penger til de gode idéene.

Svendsen tror næringslivet har mye å hente fra det offentlige og politikken, der kvinner er godt representert – også i lederroller.

– Vi har fortsatt et litt for kjønnsdelt næringsliv. Det finnes initiativer for å rette opp i dette, men vi har fortsatt en vei å gå. Fra mitt perspektiv skulle jeg ønske meg noen gode, konkrete tiltak for å heve kvinneandelen i både teknologi- og gründervirksomhet, avsluttet Vipps International-lederen.

Emner

Kategorier

Experis er et ledende IT-konsulentselskap

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.