Gå videre til innhold
Skrikende etterspørsel etter IT-sikkerhetseksperter

Nyhet -

Skrikende etterspørsel etter IT-sikkerhetseksperter

Antall angrep mot offentlige og private datanettverk er økende. Kombinasjonen av flere avanserte angrep og strengere krav til sikkerhet skaper økt etterspørsel etter IT-sikkerhetseksperter.

– Sikkerhet er hjertet av digitaliseringen!

Karoline Nystrøm er leder i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis som opplever en sterkt økende etterspørsel etter IT-sikkerhetseksperter.

Kan få katastrofale følger

– Vi ser at etterspørselen etter IT-sikkerhetseksperter har hatt eksponentiell vekst de siste årene. IT-sikkerhet angår både offentlig og privat sektor, og er grunnleggende for samfunnet generelt, sier hun.

Hun mener spesielt drift av offentlig infrastruktur som vei, vann og avløp, strøm og mobilnett må ha sikkerhet høyt på agendaen.

– Om man ikke har et klart sikkerhetsfokus på infrastruktur kan konsekvensene bli katastrofale ved et angrep, sier Nystrøm.

Begrenset tilgang på kompetanse

Hun mener mangel på rett kompetanse og krav om sikkerhetsklarering skaper store utfordringer med å finne de beste kandidatene.

– Vi mangler kompetanse og jeg tror denne mangelen vil fortsette å øke siden vi ikke utdanner nok IT-sikkerhetseksperter på norske universiteter. I tillegg krever jobber innen IT-sikkerhet ofte sikkerhetsklarering og norsk statsborgerskap.

– Selv om Norge har gode arbeidsforhold og lønninger som gjør oss attraktive, gjør dette at vi ikke uten videre kan gå på det internasjonale markedet, ser Nystrøm.

Venter på neste skandale

I 2017 måtte flere svenske statsråder gå av etter sensitive dokumenter kom på avveie. Det viste seg senere at Transporttilsynet hadde satt ut IT-drift til utenlandske teknikere uten sikkerhetsklarering. Foreløpig er Norge skånet for de mest kritiske og ydmykende angrepene.

Nystrøm mener norske myndigheter har gjort mye bra innen sårbarhetskartlegging, men for lite på andre områder.

– Digitalt sårbarhetsutvalg, også kalt Lysneutvalget, så blant annet på IT-sikkerhet og digitalt grenseforsvar. Vi har vært proaktive i kartleggingen, men mindre tydelige på konkrete tiltak. Det har ført til mye reaktiv jobbing etter hendelser, sier hun.

Kreve langsiktige strategi og rask respons

Hun mener bransjen må bli bedre både på proaktiv kartlegging og reaktive tiltak på akutte problemer.

– Det er ikke sjeldent vi sender konsulenter på kort varsel til bedrifter under pågående angrep. IT-sikkerhet krever både langsiktige planer og rask respons ved kritiske hendelser. Vår største utfordring er å få tak i de beste hodene.

– Det vil helt klart være en god samfunnsøkonomisk investering å opprette flere studieplasser innen IT-sikkerhet, avslutter Nystrøm.

Emner

Experis er et ledende IT-konsulentselskap

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.