Gå videre til innhold
– Vi har de siste årene sett en stor entusiasme og investeringsvilje i nord. Det er en viktig grunn til at vi nå etablerer oss i regionen, sier Trygve Solem, adm. direktør for konsulentselskapet Experis. Foto: Experis
– Vi har de siste årene sett en stor entusiasme og investeringsvilje i nord. Det er en viktig grunn til at vi nå etablerer oss i regionen, sier Trygve Solem, adm. direktør for konsulentselskapet Experis. Foto: Experis

Pressemelding -

Arbeidsmarkedsbarometeret 2023 Q1: Positive bemanningsutsikter i nord

Nordnorske arbeidsgivere er de mest optimistiske i landet, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2023. Fire av ti bedrifter har planer om å ansette. Ifølge Trygve Solem, adm. direktør i IT-konsulentselskapet Experis, ser de nå store muligheter i nord og skal ansette 20 konsulenter i 2023.

Hvert kvartal spør ManpowerGroup norske arbeidsgivere om de skal bemanne opp, bemanne ned eller holde bemanningen uendret i kommende kvartal. Nå er arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal i 2023 klart.

Nord-Norge er den regionen hvor flest bedrifter skal øke bemanningen. Hele 41 prosent av bedriftene som ble spurt, forventer å ansette flere i første kvartal av 2023, mens 20 prosent forventer å bemanne ned. Det gir forventet netto bemanningsendring på 28 prosent, korrigert for sesongjusteringer. Det er det høyeste regiontallet i undersøkelsen, og over landsgjennomsnittet på +23 prosent.

Trygve Solem er adm. direktør i IT-konsulentselskapet Experis. Han synes det er gledelig å se at flere bedrifter nå ønsker å ansette i nord. Selv åpner han kontor i Tromsø til våren.

– Vi har de siste årene sett en stor entusiasme og investeringsvilje i nord. Det er en viktig grunn til at vi nå etablerer oss i regionen. Skal vi fortsette den gode veksten og utviklingen, må vi investere der det er aktivitet. Det er derfor hyggelig å se at næringslivet i Nord-Norge deler våre positive tanker om fremtiden, sier Solem.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for 1. kvartal 2023

Skal ansette 40 IT-konsulenter i Tromsø

Solem mener veksten vil komme i flere sektorer, og peker på helse, energi, havnæring, industri og offentlig sektor. Med hurtig vekst og stor satsning følger også behov for kompetanse og arbeidskraft. Selv planlegger han å ansette 20 IT-konsulenter i 2023 og doble antallet i 2024.

– Det er høy aktivitet og knapphet på ressurser også i nord. Nå som flere skal ansette legger det et ekstra press på oss når vi skal ut og konkurrere om de beste hodene, sier Solem.

Resultatet av god politikk og et gjestfritt næringsliv

Solem er klar på at god politisk tilrettelegging over tid og et imøtekommende næringsliv er viktige faktorer til at vi nå ser økt aktivitet i nord. Blant annet tror han fritak av arbeidsgiveravgift har bidratt til dette.

– Det er gøy å se at god politikk med smarte insentiver har effekt, som fritak av arbeidsgiveravgift. Vi har også snakket med næringsforeninger, politikere, NHO, ulike kundegrupper og universiteter og blitt mottatt på en utelukkende positiv måte. Nå ønsker vi å være med å videreutvikle digitaliseringen i Nord-Norge, sier Solem.

Om undersøkelsen

Arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i oktober og november blant 770 norske arbeidsgivere. Det var 64 selskaper fra Nord-Norge. Undersøkelsen er gjennomført av ManpowerGroup, morselskapet til Experis.

Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng.

Emner

Kategorier

Regions


Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.

Kontakter

Trygve Solem

Trygve Solem

Adm. dir Experis Adm. direktør Experis 917 27 000
Sven Fossum

Sven Fossum

Kommunikasjonsdirektør Pressekontakt 930 24 314

Experis er et ledende IT-konsulentselskap

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.