Gå videre til innhold
Hege Solbakken, regiondirektør for Experis Sørvest.
Hege Solbakken, regiondirektør for Experis Sørvest.

Pressemelding -

Dystre spådommer for vestnorsk næringsliv

Arbeidsgivere på Vestlandet er blant landets mest pessimistiske for neste kvartal, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – En krevende test for regionen, sier Hege Solbakken i Experis Sørvest.

ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer tyder på at det vil ta tid før arbeidslivet normaliserer seg. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter for neste kvartal er – 7 prosent for hele landet. Dette er andelen som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning.

På Vestlandet er utsiktene enda verre. I regionen Sørvest er netto bemanningsutsikter – 12 prosent. Bare nordnorske arbeidsgivere, med netto bemanningsutsikter på – 16 prosent, er mer pessimistiske.

– Det er utfordringer på flere fronter. I tillegg til koronakrisen har oljeprisen vært historisk lav de siste månedene. Mange bedrifter har også en likviditetsutfordring som vil gi stor økning i konkurser. Etterspørselssvikten innenfor olje og gass, shipping, handel og turisme kommer nok til å vedvare langt inn i 2021. Dette er en krevende periode for vestnorsk næringsliv, sier Hege Solbakken, regiondirektør for Experis Sørvest og tidligere leder for Maritimt Forum.

Ubrukt kompetanse i oljenæringen

Usikkerheten rundt oljeprisene fremover har rammet Vestlandet hardt.

– Vi har gått fra den høyeste etterspørselen på mange år til den laveste. For mange bedrifter og enkeltpersoner er dette ekstremt krevende. Vår jobb må være å bidra til å holde hjulene i gang, og løfte folk fra sektorer der de er overflødige til sektorer der de kan bidra, sier Solbakken.

Hun understreker at kompetanse fra oljenæringen kan være nyttig for eksempel innenfor fornybarnæringen i energibransjen, sjømat, shipping og teknologiutvikling.

– For fem år siden så vi at næringen er mer omstillingsdyktig enn mange trodde. Samtidig kan vi ikke erstatte tusenvis av arbeidsplasser over natten. For å holde folk i jobb, er vi avhengige av offentlige støtteordninger som sikrer likviditet, samt arbeidsplasser i industrien og offshore. I tillegg er det viktig at investeringsprosjekter i infrastruktur, fartøy og bygg framskyndes.

Fra permitteringer til oppsigelser

Andre næringer i Sørvest har også sett kraftige nedbemanninger. Funnene i ManpowerGroups undersøkelse tyder på at det kommer til å fortsette til høsten.

– Særlig de permitterte er utsatt. Hvis ikke permitteringstiden forlenges, kan vi regne med å se mange flere oppsigelser fremover, sier Solbakken.

Over halvparten av arbeidsgiverne i undersøkelsen svarer at de ikke vet når de kan forvente å få tilbake normale ansettelsesnivåer. Nær halvparten svarer at Covid-19 har påvirket virksomheten deres negativt.

Reiselivsnæringen har vært hardest rammet, etter to måneder med stengte grenser og sosial distansering. Det synes også i undersøkelsen, der hotell- og restaurantsektoren forventer desidert mest nedbemanning, med netto bemanningsutsikter på – 39 prosent på landsbasis.

– Reiselivsnæringen opplever ikke bare den direkte effekten av koronatiltakene, men også den indirekte effekten av at folk har fått dårligere råd ute og hjemme. Også nordmenn har skåret ned på reisebudsjettene sine.

Vestlandet kommer tilbake

Det finnes likevel lyspunkter, mener Solbakken.

– Havvind er et område hvor det skjer mye spennende. Investorene kappes om gode prosjekter og det kan bli mange flere arbeidsplasser. Det er også mange viktige teknologibedrifter som fortsetter å vokse kraftig gjennom krisen, og det er optimisme i sjømatnæringen.

Selv om det kan ta lang tid, tror hun at Vestlandet vil komme sterkt tilbake.

– På kort sikt er dette en krevende test. Men Vestlandet har fortsatt en sentral plass i mange viktige globale næringer. Vi leverer bærekraftig mat, opplevelser, grønn energi og transport. Våre shippingmiljøer er verdensledende i overgangen til elektrisk sjøtransport. Det betyr mye når 90 prosent av verdens transport skjer til sjøs. Det finnes alltid muligheter i en krise. Vi må bite tennene sammen og gripe dem.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en ledende indikator på utviklingen i arbeidsmarkedet, og ble gjennomført med et representativt utvalg på 418 norske arbeidsgivere i slutten av april. På grunn av koronautbruddet er antallet respondenter lavere enn vanlig. Hver respondent ble spurt: «Hvordan forventer du at totalbemanningen der du er vil endre seg i de tre månedene frem til slutten av september 2020 sammenliknet med nåværende kvartal?» Netto bemanningsutsikter er regnet ut ved å trekke andelen som svarte de forventer nedbemanning fra andelen som svarte de forventer oppbemanning. Tallene er sesongjusterte.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den internasjonale undersøkelsen Manpower Employment Outlook Survey (Meos), gjennomført med 34.000 respondenter i 43 land.

For mer informasjon:

Kontakt kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup, Sven Fossum, på tlf 930 24 314 / sven.fossum@manpowergroup.no

For flere aktuelle saker, se experis.no 

Emner

Kategorier

Regions


Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 800 konsulenter. Vi tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Gjennom Experis Academy utdanner vi IT-kompetanse som markedet etterspør. Blant våre kunder finner du over 90 prosent av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper.

Experis er et ledende IT-konsulentselskap

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.