Gå videre til innhold
Frykter masseoppsigelser i olje og gass

Pressemelding -

Frykter masseoppsigelser i olje og gass

Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer skal olje- og gassindustrien nedbemanne i fjerde kvartal. Bjørn Christian Bjørnsen i Experis mener det mangler en plan for å ta vare på kompetanse.

Koronakrisen trigget tidenes ras i oljeprisen Dette ble starten på en global nedgang, som også har rammet norsk sokkel. Og verre skal det bli, ifølge arbeidsgiverne i ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Hvert kvartal blir bedriftene spurt om de forventer oppbemanning eller nedbemanning det kommende kvartalet. Man trekker fra dem som skal nedbemanne fra dem som skal oppbemanne. Tallet man sitter igjen med kalles «netto bemanningsutsikter» og er en ledende indikator på sysselsettingen fremover.

For arbeidsgivere innenfor olje og gass er netto bemanningsutsikter for fjerde kvartal minus 15 prosent. Arbeidsgiverne er nå langt mer pessimistiske enn de var for tredje kvartal, da bemanningsutsiktene var 1 prosent.

– Det er stor usikkerhet i bransjen. Alle tror aktiviteten skal ned, spørsmålet er hvor dypt fallet blir, om det blir en korreksjon eller en ny massenedbemanning, sier Bjørn Bjørnsen, divisjonsdirektør for engineering i Experis.

Han sier at mange i bransjen frykter at koronanedgangen kan bli verre enn nedturen i 2015, da 45 000 mistet jobben. Den høsten var netto bemanningsutsikter for oljebransjen minus 5 prosent.

– Stimuluspakken er ikke nok

Det har vært kjent lenge at aktivitetsnivået på norsk sokkel skal ned. SSBs nyeste prognoser er at investeringene vil falle 15 prosent neste år.

– Vi var allerede på vei mot en varslet reduksjon. Så kom dobbeltsmellen med korona. I april og mai så det skikkelig dystert ut, sier Bjørnsen.

Han sier at signalene fra bransjen har vært mer positive etter regjeringens krisepakke, men at situasjonen på lang sikt fortsatt er bekymringsverdig.

– Bransjen har i stor grad kommet seg over det første koronasjokket. Men man klarer ikke å gjøre noe med den underliggende reduksjonen i aktivitet. Det får ringvirkninger for hele samfunnet.

Grønn omstilling må bevare kompetanse

For å nå klimamålene må norsk industri omstille. Men Bjørnsen er bekymret for at det grønne skiftet vil skje på en måte der verdifull kompetanse går tapt.

– Selv om vi trenger langsiktige endringer, er det ikke korona som gjør at vi løser omstillingen på en god måte. Olje og gass sysselsetter mange mennesker, og det vil ta tid å absorbere kompetansen fra dette feltet. Dyktige fagfolk blir sittende uten å bruke kompetansen sin . Både enkeltmennesker og nasjonen Norge taper på det.

Under den forrige oljekrisen, så man mange eksempler på at høykompetent arbeidskraft flyttet seg til nye bransjer, som store infrastrukturprosjekter i det offentlige. Bjørnsen mener mye kompetanse fra oljebransjen vil være nyttig i andre sektorer, men at overgangen kan kreve omskolering. Der savner han en overordnet plan.

– Vi burde ha konkrete tiltak for å ivareta kompetanse-poolen. En arbeidstaker som tar et halvt år fri for å oppdatere kunnskapen sin må i dag betale for det selv. Da blir det en terskel for videreutdanning, og vi risikerer at kompetanse går til spille. Vi bør diskutere hvordan arbeidsgivere og staten kan senke den terskelen. Det ville alle tjene på. 

Emner


Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 800 konsulenter. Vi tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Gjennom Experis Academy utdanner vi IT-kompetanse som markedet etterspør. Blant våre kunder finner du over 90 prosent av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper.

Experis er et ledende IT-konsulentselskap

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.