Gå videre til innhold

Pressemelding -

It-bransjen skal ansette flest

Teknologi- og mediebransjen er den bransjen der flest skal ansette i første kvartal, ifølge fersk arbeidsmarkedsundersøkelse. – Etterspørselen er helt enorm, sier Trygve Solem i IT-selskapet Experis.

Det nyeste arbeidsmarkedsbarometeret fra ManpowerGroup viser at norske arbeidsgivere forventer å ansette flere i første kvartal. Etterspørselen er størst i bransjekategorien IT, teknologi, telekom, kommunikasjon og media.

Her svarer 61 prosent av arbeidsgiverne at de skal ansette flere, mens kun 16 prosent skal redusere bemanningen. Justert for sesongvariasjoner betyr det at 45 prosentpoeng flere skal bemanne opp enn ned. Det er de høyeste såkalte netto bemanningsutsiktene for noen bransje i Norge.

IT-bransjen har hatt en voldsom vekst i takt med de siste årenes digitalisering. Det ytterligere akselerert nå under korona.

– Dette stemmer godt med vårt inntrykk. Etterspørselen er enorm og den drives av en digitaliseringstrend som har pågått lenge. Spesielt på systemutviklingssiden merker vi at markedet er helt støvsugd etter kompetanse. Digitaliseringstakten i det norske markedet er så stor at etterspørselen etter kompetent personell bare kommer til å øke i fremtiden, sier Trygve Solem, administrerende direktør i Experis.

Experis Academy

Med det enorme behovet for oppbemanning i IT-bransjen, er Solem tydelig på det kreves tiltak for å tilgang til kompetent personell – både innen utdanning og videreutdanning.

– Driveren her er at etterspørselen vokser langt raskere enn utdanningstakten. Dette gapet har vi allerede opplevd en stund, men nå akselerer det. Vi må få opp farten på utdanningssektoren, men det er et langsiktig løp, sier Solem.

For å møte den økende etterspørselen på kortere sikt, har Experis etablert sitt eget Experis Academy med mål om å utvikle både nyutdannede og folk som allerede er i jobb. En modell Solem berømmer, og mener har et stort potensial.

– Vi ser at det virker å videreutdanne internt, men volumenet kunne gjerne vært større. Det er ingen tvil om at det må investeres mer i de som allerede er i jobb for å møte etterspørselen., sier Solem.

Forrige viste at 66 prosent av arbeidstakerne har noen eller store problemer med å få tak i arbeidstakere med rett kompetanse. Størst er problemet med å få tak i IT-medarbeidere.

Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2022 er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i november blant 775 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Emner


Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter. Vi tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Blant våre kunder finner du over 90 prosent av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper

Experis er et ledende IT-konsulentselskap

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.