Gå videre til innhold
Bilde: Trygve Solem, dirketør i Experis.
Bilde: Trygve Solem, dirketør i Experis.

Pressemelding -

IT-bransjen skriker etter folk: – Situasjonen er faktisk ekstrem

Store deler av næringslivet i Norge sliter med å finne folk, og ingen bransje har så store problemer som IT-bransjen. – Utdanningsinstitusjonene utdanner alt for få mennesker, og de som utdannes har ofte utdatert kompetanse, sier Experis-sjef Trygve Solem.

Manpower Groups nyeste arbeidsmarkedsundersøkelse viser at den høye etterspørselen etter arbeidskraft fortsetter. Det er mange ledige stillinger, og få søkere. Aller mest prekær er situasjonen for IT- og teknologiselskapene. 80 prosent av IT-selskapene har vanskeligheter med å fylle stillinger fordi det ikke finnes kompetent arbeidskraft.

– Markedet på IT-siden er faktisk helt ekstremt. Både vi som selger og de som trenger IT-kompetanse er desperate. Og problemene blir bare større og større, sier Trygve Solem, adm. direktør i Experis.

Han understreker at det ikke er snakk om midlertidige problemer som skyldes krigen i Ukraina, der norske IT-selskaper tradisjonelt har funnet mange dyktige arbeidstakere.

– Norsk IT-bransje har stått sammen med Ukraina, og klart å fortsette samarbeidet tross krigen. Mye av produksjonen er flyttet vest i landet, der det er roligere. Så krigen er ikke en direkte årsak til den store mangelen på folk her hjemme, understreker Solem.

Experis-sjefen mener de norske bemanningsproblemene har bygget seg opp gradvis i flere år, som et resultat av alt for få studieplasser ved NTNU og norske universiteter.

Mangler 1.500 studieplasser

I fjor ble det utdannet rundt 3.000 mennesker innen IT-fag i Norge, og ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse er det rundt 1.500 for få. Det fører til at bemanningsvanskene eskalerer for hvert år som går.

– Jeg er usikker på om det er rammebetingelsene fra myndighetene som er årsaken til det store utdanningsunderskuddet hvert år, eller om det skyldes svak omstillingsevne hos utdanningsinstitusjonene. Interessen står det i hvert fall ikke på, antall søkere til IT-studier er høyt og interessen er stor, sier Solem.

Et paradoks er også at de nyutdannede ikke nødvendigvis er klare til innsats når studiene er fullført.

– Ting endrer seg fort, og utdanningene ser ikke alltid ut til å henge med i svingene. Ofte må næringslivet selv ta ansvar for å videreutdanne kandidatene til de systemene som brukes i dag, forteller Experis-sjefen.

Selv tilbyr han gjennom Experis Academy et tremåneders kurs for å gjøre folk klare for IT-arbeidslivet.

– Vi samarbeider blant annet med Noroff, og ser at private utdanningsinstitusjoner i større grad følger med på hva næringslivet trenger og hvilken kunnskap som etterspørres i arbeidslivet, sier han.

Experis Academy har blant annet et samarbeid med Politiets IKT-tjenester, hvor kandidater med annen utdanningsbakgrunn får et intensivt 3 måneders kurs før de går ut i praksis. På ett år får Politiets IKT-tjenester dermed utdannet kompetent personale det ikke er mulig å rekruttere andre steder.

Å lære å lære

Trygve Solem understreker at de ferdigutdannede studentenes kunnskapshull ikke er et uoverkommelig problem.

– Næringslivet sikrer relevant kompetanse når folk kommer om bord. Det viktigste er at kandidatene har lært å lære. Ting endrer seg usannsynlig fort, og med nærmest eksponentielle endringer i vårt marked blir den viktigste kompetansen å kunne tilegne seg ny kunnskap raskt. Alle ansatte må fylle på med kompetanse hele veien i yrkeskarrieren.

Solem ser også et stort potensial i å etterutdanne mennesker med tilstøtende kompetanse.

– Ved siden av å øke kapasiteten kraft i startutdanningen, må myndighetene skape rammebetingelser som gjør at folk kan ta etterutdanning mens de er i jobb. Lenger sør i Europa ser vi hvordan myndighetene investerer i folk som allerede er i arbeid. Med realfagskompetanse i bunn er veien kort til en karriere innen IT, påpeker han.

Liten utferdstrang

Experis-sjefen synes det er et paradoks at så få unge nordmenn søker seg til IT-utdanninger i utlandet, når man vet hvor godt arbeidsmarkedet er.

– Har vi virkelig så liten utferdstrang? Både i England, USA, Canada, Danmark og Australia er de gode utdanningsmuligheter. Jeg håper lysten på utenlandsstudier øker nå som koronaepidemien forhåpentligvis er et avsluttet kapittel.

– Det vil i hvert fall være naivt å satse på at India skal utdanne nok IT-folk til oss i fremtiden. Trenden er at selskapene ønsker å ha kompetansen her hjemme, og da må storsamfunnet svare på den utfordringen. Og det haster, sier Trygve Solem i Experis.

Emner


Experis er et ledende konsulentselskap med mer enn 700 konsulenter og partnere. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.

Experis er et ledende IT-konsulentselskap

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister. Gjennom rådgivning, utvikling og forvaltning av digitale løsninger forenkler vi morgendagen.