Pressemelding -

Margrethe Ollendorff Lien ny konsernleder for Feiring AS

Ny konsernleder for Feiring AS

1.september tiltrer Margrethe Ollendorff Lien som konsernleder for Feiring AS. Feiring AS er et industrikonsern med over 200 ansatte og hadde en omsetning i 2020 på rundt 700 millioner. De er en masseforvalter og en totalleverandør til vei og bygging av grunn. Siden oppstarten på Lørenskog i 1962 har Feiring levert og tatt imot over 150 millioner tonn stein, pukk, grus og asfalt.

Familiebedrift

Margrethe Ollendorff Lien er tredje generasjon som arbeider i familiebedriften. Bestefar Knut Ollendorff startet med grus allerede i 1954. Hennes far, Trygve Ollendorff, som også har vokst opp med bedriften og har ledet denne i en mannsalder, går nå over i rollen som arbeidende styreformann. Feiring AS består i dag av 5 forretningsområder; Feiring Bruk AS, Feiring Miljø AS, Feiring Asfalt AS, Tentex AS og Feiring Eiendominvest AS. Knut Harald Ollendorff, broren til Margrethe, er daglig leder for det største forretningsområdet Feiring Bruk, som omfatter hele pukk- og grusvirksomheten.

Naturlig tid for lederskifte

Det er en naturlig tid for et lederskifte nå, forklarer Trygve Ollendorff. Feirings verden er konstant under endring– ment nå virker alt å gå raskere og raskere – i hvert fall for en som begynner å dra på årene. Inntog av ny teknologi og nye måter å løse ting på gjør det nå naturlig med et lederskifte som operativ konsernleder. Styret har derfor jobbet med dette de siste to årene og vurdert både interne og eksterne kandidater.

Margrethe er dedikert, utrolig dyktig og absolutt den rette personen til å bygge videre på de kvalitetene Feiring har. Hun fikk jo stein inn med morsmelka og har jobbet for familiebedriften lenge, men jeg er veldig fornøyd med at hun har takket ja til å ta dette steget videre. Hun er miljøbevisst og har jobbet iherdig med å få Feiring «fra grå til grønn». Som menneske er hun åpen, inkluderende og engasjert –viktige kvaliteter for en god leder. Jeg kommer til å fortsette som arbeidende styreformann, være tilgjengelig som sparringspartner og jobbe med både spennende muligheter og gode tekniske løsninger i konsernet. Jeg gleder meg til å være med videre på reisen, avslutter han.

Margrethe Ollendorff Lien er utdannet sivilingeniør, og jobbet i Multiconsult før hun begynte i familieforetaket som ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling. Jeg er ydmyk over ansvaret jeg nå skal få, sier Margrethe. Jeg vil bygge videre på den herlige kulturen og innsatsen som har vært dyrket frem gjennom 60 år. 

Vi står i dag helt i bresjen av skiftet fra en grå til grønn, og jobber kontinuerlig med å forbedre oss og jobbe fram innovative løsninger for et mer bærekraftig samfunn, forteller den nye konsernlederen. Vi ønsker å ta grep om hvordan vår bransje skal utvikles i fremtiden, både når det gjelder forretningsmodeller og bruk av ny teknologi.

Kvinnelig konsernleder

Feiring opererer i bygg og anleggsbransjen, en bransje det tradisjonelt sett er få kvinner i og veldig få kvinnelige ledere. For Feiring er det viktigste at du er en god person og gjør en god jobb, men byggebransjen trenger mangfold og det er klart det er stas det er nettopp Margrethe som utmerket seg som den beste kandidaten, sier Trygve.

Related links

Emner

 • Økonomi, finans

Kategorier

 • kvinnelig konsernleder
 • konsern
 • konsernsjef
 • innovasjon
 • stein
 • konsernleder
 • bærekraf
 • teknologi
 • feiring
 • grønt skifte
 • ansatt
 • masseforvaltning
 • anlegg
 • leder
 • ansattnytt

Om Feiring Bruk: Feiring Bruk er en del av det familieeide konsernet Feiring AS og har sin opprinnelse i pukk- og grusanlegg. Feiring Bruk er en dominerende aktør innen pukk- og grusproduksjon på Østlandet med 12 stasjonære- og 20 mobile knuseanlegg.

Kontakter

Anette Ingand

Pressekontakt

Relatert innhold