Nyhet -

Byrådsbesøk hos Ferd Energi

Bilde tekst: Fyrbøtere: Bård Folke Fredriksen (til venstre) og Johan H. Andresen spar pellets – en jobb som automatikken ellers tar seg av.

Et godt eksempel på hvordan nytenkning og blikk for lokale muligheter kan gi en usedvanlig miljøvennlig løsning. Slik lød kommentaren fra Oslos byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen fra Høyre, da han i går besøkte Ferd Energis tilnærmet CO2-nøytrale ”nærvarmesentral” på Ensjø i Oslo.

Besøket kom i stand ved at Johan H. Andresen, Ferds eier og styreleder, inviterte byråden til å besiktige anlegget som forsyner den fremvoksende Tiedemannsbyen med varmtvann og oppvarming.

Foreløpig er rundt hundre leiligheter og rekkehus koblet til, men når boligprosjektet er fullført vil varmesentralen levere tilnærmet klimanøytral varme til rundt 1400 boliger – en løsning som ikke hadde vært mulig uten at kommunen ga Tiedemannsbyen fritak fra tilknytningsplikten til fjernvarmenettet, sier Andresen.

98 prosent fornybar energi
Fritaket er forøvrig det første som er innvilget i Oslo. Bakgrunnen er at varmesentralen er basert på 98 prosent fornybar energi, som er langt høyere enn tilsvarende tall for fjernvarmenettet.

Fjernvarmenettet er viktig for å redusere bruken av fossil energi. Men Oslo kommune ønsker å stimulere nytenkning og utvikling, og ser positivt på at en utbygger satser på løsninger med enda bedre miljøegenskaper. Derfor kan vi åpne for fritak fra tilknytningsplikten i spesielle tilfeller, forteller Bård Folke Fredriksen. Han understreker imidlertid at kommunen stiller strenge krav til dokumentasjon.

Kompleks dokumentasjon

Carl Brynjulfsen, direktør for Ferd Eiendom, som eier Ferd Energi, forteller at den høye fornybarhetsprosenten skyldes at den helautomatiske varmesentralen fyres med pellets laget rent trevirke.

Det var imidlertid en kompleks oppgave å dokumentere at tallet er 98 prosent. Vi måtte gjøre en rekke undersøkelser og fremlegge omfattende beregninger, forteller han.

Kommunens egne eksperter foretok i sin tur en kritisk gjennomgang av dokumentasjonen før beslutningen ble tatt. Nå har også Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurdert materialet, og deretter avvist fjernvarmeleverandørens klage over kommunens fritaksbeslutning.

Dette betyr at Ferd Energis løsning med egen varmesentral er endelig, samtidig som Oslo kommunes saksbehandling har fått et ekstra godkjent-stempel, fastslår Bård Folke Fredriksen fornøyd.

Gjenbruk
Johan H. Andresen berømmer på sin side Oslo kommune for resultatorientert åpenhet overfor et alternativ som kombinerer en bedre miljøløsning med sunn økonomi.

Varmesentralen i Tiedemannsbyen er forøvrig ikke bare tilnærmet CO2-nøytral, den gir også gjenbruk av deler av varmeanlegget fra den nedlagte tobakksfabrikken. Vi har imidlertid byttet ut den gamle oljefyrte kjelen med en som er ny og rentbrennende, og installert et helautomatisk anlegg for lagring og håndtering av pelletsen, sier han.

Minnesmerke
Også den 63 meter høye skorsteinen som står igjen fra tobakksfabrikken har fått nye oppgaver. I dag leder den vanndamp og en marginal mengde støv og gass fra det nye fyringsanlegget opp i høyden, der utslippene sprer seg i atmosfæren. Utslippene ligger forøvrig godt under myndighetenes krav.

Det er fattet et bevaringsvedtak for skorsteinen. Den skal bli stående som et minnesmerke over industrien som tidligere preget Ensjø. Da er det morsomt at den også har fått en nyttig funksjon, sier Bård Folke Fredriksen.

Biovarmesentralen i Tiedemannsbyen

 • Leverer tilnærmet CO2-nøytral ”nærvarme” for oppvarming og som varmtvann til Tiedemannsbyen, som nå bygges ut på tomten etter nedlagte J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik på Ensjø i Oslo
 • I dag er rundt 100 boenheter tilknyttet, i løpet av ti til femten år vil antallet øke til 1400. I mellomtiden forsynes også midlertidig utleide lagerlokaler i de delene av fabrikkanlegget som ikke er revet
 • Biovarmesentralen fyres med miljøvennlig trepellets. Andelen fornybar energi er 98 prosent. Da er blant annet utslipp i forbindelse med produksjon og transport av pellets tatt med i beregningen
 • Nærvarmen fra Ferd Energi vil prismessig ligge på nivå med energi fra fjernvarmenettet, og under nivået for elektrisk energi
 • Ferd Energi er heleid av Ferd Eiendom

Related links

Emner

 • Økonomi, finans

Tags

 • ferd eiendom
 • ferd
 • tiedemannsbyen
 • ferd energi
 • johan h. andresen

Regions

 • Oslo

Pressekontakt

John Giverholt

Pressekontakt Finansdirektør Økonomi og andre henvendelser +4767108013

Katinka Greve Leiner

Pressekontakt Direktør Ferd Sosiale Entreprenører Ferd Sosiale Entreprenører +4767108050

Relaterte nyheter