Nyhet -

Flyktninghjelpen til himmels

Flyktninghjelpen satser på cloud computing når de skal legge om IT-systemet for sine 20 kontorer på 4 kontinenter. Move og TeleComputing er hovedsamarbeidspartnere når alle IT-tjenester skal samles i en sentral løsning.

Move og TeleComputing har vært fremragende partnere i utviklingen og byggingen av en sentral løsning for alle våre kontorer. Vi opererer i noen av de minst utviklede landene i verden og hovedutfordringene for oss er å optimalisere utnyttelsen av begrenset linjekapasitet ut til avdelingskontorene, og samtidig ivareta informasjonssikkerheten, sier Mads Grandt, IKT-sjef i Flyktninghjelpen.

Byrået Move er spesialisert på å utvikle moderne design med kostnadseffektive metoder.

Utfordringene Flyktninghjelpen har i landene de operer var en spennende oppgave å skulle løse. En vanskelig sikkerhetssituasjon, manglende infrastruktur, lav tilgang på IT-kompetanse og utstyr resulterer i at IT-løsningene kan være vanskelig å få opp til en tilfredsstillende standard under sentral kontroll. Nettverket og klientmaskinene må ses på som usikre, og total sikring av de lokale miljøene opp mot norske standarder vil være en kostbar og omfattende oppgave, sier Leif B. Paulsen, viseadministrerende direktør i Move.

Med utgangspunkt i Flykningehjelpens behov ble det tilbudt en løsning der sikker tilgang til applikasjoner og sentrale ressurser blir kombinert med optimalisering av nettverkstrafikk. Flyktningehjelpen får derved nødvendig funksjonalitet og trygghet også på sine lokale kontorer der det kan være utfordringer  med stabil og sikker infrastruktur.

Tjenesten kan sammenlignes med andre skytjenester som Microsoft Office 365, men er mer omfattende og tar spesielt hensyn til Flyktningehjelpens behov for  enkel og sikker bruk i forskjellige land med ulik grad av utvikling. Løsningsdesignet er basert på siste samhandlingsløsninger fra Microsoft og vil tillate brukere å kunne jobbe mobilt fra fjerne lokasjoner med begrenset infrastruktur. Medarbeidere og personell tilknyttet Flyktninghjelpen skal være trygge på at deres data ikke blir avlyttet eller kommer på avveie, uansett lokalisering av bruker, sier Kjell Tore Espeseth, CTO i TeleComputing.

For mer informasjon, kontakt:
TeleComputing AS:  Kjell Tore Espeseth, CTO, mobil: +47 934 83 762

Om TeleComputing
TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT On-demand løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har 750 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Related links

Emner

  • Data, datateknikk, programvare

Kategorier

  • ferd
  • ferd capital
  • telecomputing
  • move
  • nettskytjenester
  • flyktningehjelpen
  • kjell tore espeseth
  • mads grandt
  • leif b. paulsen

Kontakter

John Giverholt

Pressekontakt Finansdirektør Økonomi og andre henvendelser +4767108013

Katinka Greve Leiner

Pressekontakt Direktør Ferd Sosiale Entreprenører Ferd Sosiale Entreprenører +4767108050

Relatert innhold