Nyhet -

Runde år

Ferds eier og konsernsjef Johan H. Andresen fyller 50 år i dag. Mens Ferd på sin side kan feire at det er ti år siden konsernet fikk nåværende navn og struktur.

– Da jeg begynte i det som nå er Ferd var jeg en av de yngste. Nå ligger jeg godt over gjennomsnittet – og merker at jeg er blitt litt særere med årene. Forhåpentligvis på en positiv måte, i hvert fall på en måte som andre kan leve med. Samtidig merker jeg at jeg er blitt mer bevisst hva jeg bruker tid på, sier dagens femtiårsjubilant.

Johan H. Andresen er femte generasjon i sjefsstolen i firmaet, og den fjerde som bærer samme navn. Så da han var barn var det ikke mange som spurte hva han skulle bli når han ble stor.

– Far ønsket at jeg skulle overta. Og jeg opplevde at mange forventet det, særlig blant medarbeiderne. Så etter hvert begynte vel underbevisstheten å virke når jeg skulle velge utdannelse, rådgivere, og etter hvert jobb. Slik får man en slags bagasje som gir visse forutsetninger for å overta, sier Andresen – som etter fullførte studier og en periode i amerikansk næringsliv gikk inn som medarbeider og senere partner i Tiedemannsgruppen. I 1998 overtok han som eier etter sin far, kort tid etter også som konsernsjef.

Gradvis skifte
– Generasjonsskiftet ble gjennomført som en gradvis prosess over flere år. Det samme gjelder transformasjonen av konsernet fra Tiedemannsgruppen til Ferd. Når vi nå feirer tiårsjubileum er det fordi nytt navn og profil var på plass i 2001, sammen med visjon og verdier og hovedtrekkene i en modernisert konsernstruktur, sier Andresen.

Utløsende for den omfattende endringsprosessen var salget av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik til danske eiere i 1998. Dermed var Tiedemannsgruppen ute av operativ tobakksvirksomhet. Men selv om fabrikken bare var nest største selskap i konsernet etter Elopak, var navnet Tiedemannsgruppen likevel tett forbundet med tobakksfabrikken, som dessuten hadde satt preg på konsernstrukturen. Tiden var derfor inne til å utvikle både ny identitet og forretningsmodell.

Jubileumsintervju
I Ferdmagasinets intervju i forbindelse med de runde år forteller Johan H. Andresen om prosessen som førte til at Ferd ble til, om bakgrunnen for visjon og verdier, og om hvorfor J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik ble solgt etter 149 år i familiens eie. Andre temaer er hans syn på ledelsesfilosofi og verdibasert ledelse, på Ferds verdiplattform og hvorfor denne er viktig for store og små beslutninger i konsernet. Dessuten forteller Andresen om sitt sosiale engasjement:

– Det er selvsagt fantastisk å få en slik mulighet som jeg har fått, men det er like mye en forpliktelse. Eierskap er å ta ansvar overfor medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og deres ansatte. Og overfor samfunnet, sier han – uten å være spesielt opptatt av det mye omtalte fenomenet corporate social responsibility.

– Ferd utøver sitt samfunnsansvar først og fremst gjennom den forretningsmessige virksomheten. Men det hindrer jo ikke at man med årene begynner å tenke over at det er flere måter å bruke den begunstigede situasjonen man nå engang er i, sier han.

For Andresen har dette blant annet ført til et sterkt engasjement for sosialt entreprenørskap. Han ser dette som et godt middel for å gi mennesker, særlig barn og unge, en fair sjanse til å virkeliggjøre mål og drømmer, kanskje på tvers av dårlige odds. Engasjementet ledet etter hvert til at Ferd Sosiale Entreprenører ble etablert som eget forretningsområde i Ferd.

– Hovedmålet for denne delen av virksomheten er ikke å bidra til Ferds overskudd. Jeg opplever likevel satsingen på sosiale entreprenører som et viktig bidrag til å virkeliggjøre Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, sier Johan H. Andresen.

Les hele intervjuet i Ferdmagasinet 2-2011.

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • ferd
  • johan h. andresen jr.

Kontakter

John Giverholt

Pressekontakt Finansdirektør Økonomi og andre henvendelser +4767108013

Katinka Greve Leiner

Pressekontakt Direktør Ferd Sosiale Entreprenører Ferd Sosiale Entreprenører +4767108050