Pressemelding -

Endringer i Ferd: Andresen blir styreleder, Giverholt ny konsernsjef

Johan H. Andresen blir styreleder i Ferd Holding. Styret i selskapet har samtidig ansatt John Giverholt, som har vært finansdirektør i Ferd i 12 år, som ny konsernsjef etter Andresen. Tom Erik Myrland er ansatt i en nyopprettet stilling som Chief Investment Officer (CIO). Myrland har hatt sentrale stillinger i Ferd-konsernet siden 1996.

Andresen overtar styreledervervet etter Grace Reksten Skaugen som går ut av styret i Ferd Holding. Ferd eies av Johan H. Andresen med familie.

Ferds nettsider vil bli oppdatert.

Bakgrunnen for endringene i Ferd er et ønske om enda bedre å kunne utnytte selskapets konkurransefortrinn. Siden 2006, da Ferds nåværende strategiske retning og organisering ble fastlagt, er selskapet blitt betydelig større og mer slagkraftig. Samtidig har Ferds virksomhet gjennomgått store endringer.

Enda mer proaktivt selskap

- Styret har sammen med meg som eier, høye ambisjoner for Ferd. Vi ønsker gjennom de endringene som nå blir gjort, å gjøre  selskapet enda mer proaktivt basert på våre egne fortrinn. Med vår betydelige kapitalbase og positive særegenheter, vil vi ta, og skape mange spennende muligheter for fortsatt å skape varige verdier og sette tydelige spor. Disse ønsker vi i enda større grad å kunne utnytte både innenfor hvert av våre forretningsområder og for Ferd som helhet.  Vi vil bygge videre på Ferds visjon, verdier og sterke posisjon, så det er det her mer snakk om en ”evolusjon” enn om en ”revolusjon”, sier Johan H. Andresen som fortsetter:

- Ved å kunne bruke mindre tid på formelle møter, administrasjon og annen "indretjeneste", vil jeg som styreleder fremover kunne fokusere enda mer på å bidra til å skape forretningsmuligheter, utvikle eksterne relasjoner, og videreutvikling av Ferds egen forståelse for hva vi er og hva vi kan bli. Jeg blir en meget aktiv eier med en Ferd agenda, men jeg blir ikke arbeidende styreleder. Jeg ønsker også i større grad å kunne bevisstgjøre mine to barn på 16 og 17 år i forhold til hvilke muligheter og ansvar som ligger for dem i Ferd i fremtiden. Min overgang fra konsernsjef til styreleder er starten på de forbedringene som ligger foran oss, ikke en konsekvens av dem. Jeg vil ikke trappe ned min prioritering av Ferd, men simpelthen bidra mer med det jeg er god på, og mindre der jeg ikke har så mye å bidra med.

- Når alle disse saklige grunnene er gitt, så vil jeg også legge til at det finnes et og annet jeg ikke har lest eller skrevet, noen elver og vann som ikke har sett mine fluer, noen mennesker, inkludert min familie jeg gjerne skulle tilbrakt mer tid, og noen skudd over vår nye valp som ennå ikke er blitt avfyrt.

Glad for interne opprykk

- Jeg er glad for at det har vært mulig å rekruttere konsernsjef og CIO fra egne rekker. Denne type interne opprykk i et familieeid selskap er en betydelig styrke som viser at vi er på rett vei. Både John Giverholt og Tom Erik Myrland har de personlige verdiene Ferd ser etter. De har også gjennom sine langvarige ansettelsesforhold i Ferd tilegnet seg høy kompetanse og dyp innsikt i våre ulike virksomheter og markeder. I tillegg er de to erfarne og faglig dyktige ledere som nyter stor respekt både i Ferd og i vårt nettverk. Jeg vil samtidig takke Grace Reksten Skaugen for hennes arbeid som styreleder i Ferd Holding gjennom fem år. Hennes erfaring, kompetanse og klokskap har vært et viktig bidrag for Ferds gode utvikling i denne perioden, fremholder Andresen.

Seks forretningsområder

Ferd vil etter endringene bestå av i alt seks forretningsområder - Ferd Capital, Ferd Invest, Ferd Special Investments, Ferd Hedgefond, Ferd Eiendom og Ferd Sosiale Entreprenører. Denne organiseringen er godt tilpasset både Ferds visjon og finansielle styrke. Gjennom de endringer som gjøres, reduseres også antall nivåer i organisasjonen. Alle forretningsområdene, med unntak av Ferd Sosiale Entreprenører, skal rapportere til Tom Erik Myrland som CIO. Ferd Sosiale Entreprenører rapporterer direkte til John Giverholt som konsernsjef. Johan H. Andresen fortsetter som styreleder i Ferd Sosiale Entreprenører.

Som følge av de organisasjonsmessige endringene i Ferd, har konserndirektør Arthur Sletteberg besluttet å slutte i selskapet. 

- Vi synes det er beklagelig at vi i den nye organisasjonen ikke har kunnet tilby Sletteberg en stilling som han finner interessant nok for å fortsette i Ferd. Samtidig har vi respekt for hans beslutning om å slutte.  Arthur Sletteberg har vært ansatt i Ferd i seks år og har gitt store og viktige bidrag til selskapets utvikling og resultater, sier den nye konsernsjefen John Giverholt.

- Begrunnelsen for at vi nå oppretter en ny stilling som CIO og samler ansvaret for alle Ferds forretningsområder under denne, er at vi vil utnytte selskapets samlede kompetanse og posisjon bedre.  Vi mener at vi gjennom denne endringen vil fremstå med større kraft både for Ferd totalt og innenfor hvert enkelt forretningsområde, understreker han.

For mer informasjon, vennligst kontakt

- Konsernsjef John Giverholt: 67 10 80 13
- Eier og styreleder Johan H. Andresen: @FerdOwner (Twitter)

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • ferd
  • johan h. andresen
  • tom erik myrland
  • john giverholt

Regions

  • Oslo

Om Ferd

Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no

Kontakter

John Giverholt

Pressekontakt Finansdirektør Økonomi og andre henvendelser +4767108013

Katinka Greve Leiner

Pressekontakt Direktør Ferd Sosiale Entreprenører Ferd Sosiale Entreprenører +4767108050