Pressemelding -

Millionpris til Forandringsfabrikk

Industri- og finanskonsernet Ferd hedrer for først gang sosiale entrepenører med den årlig prisen Årets sosiale entreprenør. I år var det Forandringsfabrikken og deres prosjekt Barnevernsproffene som ble tildelt heder, ære og en million kroner.

Sosiale entrepenører
Kort sagt definerer Ferd sosialt entreprenørskap som det å være like bevisst på sosiale som økonomiske verdier. Gjennom denne prisen ønsker konsernet å støtte opp om dem som vil utvikle vekstkraftige bedrifter eller organisasjoner rundt samfunnsnyttig innsats rettet mot barn og unge. I tillegg utlyste Ferd for første gang stipendet for offentligansatte som ønsker å lære mer om muligheter for sosialt entreprenørskap.

Vinneren
I begrunnelsen fra juryen sto det blant annet dette om vinneren av Årets sosiale entreprenør, Forandringsfabrikken: ” Årets sosiale entreprenør har klart å utvikle en metode som gjør at brukerne blir hørt – og får en direkte linje til beslutningstagerne. Tilnærmingen kan også anvendes på andre samfunnsområder og juryen ser frem til nye prosjekter med systemendrende kraft(…)Årets sosiale entreprenør viser ungdom tillit og løfter frem deres stemmer i samfunnet. Gjennom en rekke prosjekter har organisasjonen vist at de har gjennomføringsevne og et hjerte for å tale barn og unges sak.”

Sterke kandidater
Det var seks sterke kandidater til årets pris, og i tillegg til Forandringsfabrikken ble to andre prosjekter hedret.

”Minnomy” var nominert for sitt arbeid for å hjelpe dyslektikere, som blant inkluderer et egenutviklet produkt som bedrer konsentrasjonen og leseferdighetene. Juryen mente Minnomy har potensial til å bidra til stor sosial og økonomisk verdiskapning, og ønsket å bidra til resultatene ved å tildele Minnomy 300 000 kroner.

”Pøbelprosjektet” forsøker å hjelpe ungdom som har havnet på skråplanet med å finne sine positive ressurser og sin egen vei videre. Juryen mente prosjektet har en klar strategi og stiller tydelige krav til de unge, med godt dokumenterte resultater. Juryen lot seg også imponere av finalistens godt utbygde nettverk av bedrifter som bidrar til å skape muligheter for ungdommene. Pøbelprosjektet ble tildelt 300000 kroner.

Om Forandringsfabrikken
Forandringsfabrikken har mer enn 10 års erfaring fra å jobbe med og løfte barn og unges stemmer innenfor psykisk helsevern, barnevern, skole og organisasjoner – direkte til dem som kan forandre. Forandringsfabrikken samarbeider ofte med departementer,organisasjoner, kommuner, institusjoner og bedrifter, og besøker barnevern, psykisk helsevern, støttesenter og skoler for at folk skal få beskrive virkeligheter og foreslå forandring.

www.forandringsfabrikken.no

For mer informasjon:
Katinka Greve Leiner
epost: katinka.greve.leiner@ferd.no
Tlf: 95721740

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • sosiale entreprenører
  • sosialt entreprenørskap
  • forandringsfabrikken

Om Ferd
Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no

Kontakter

Katinka Greve Leiner

Pressekontakt Direktør Ferd Sosiale Entreprenører Ferd Sosiale Entreprenører +4767108050

Relatert innhold