Gå videre til innhold
Store bærekraftsinvesteringer for Finja i 2021

Pressemelding -

Store bærekraftsinvesteringer for Finja i 2021

Når Finja nå presenterer bærekraftsrapporten for 2021, er det tatt store steg mot bærekraftsmålet om å bidra til bærekraftig utvikling. Selskapet er blant annet den første produsenten av tørrmørtel i Norden som har oppnådd et stort teknisk gjennombrudd som har gjort det banebrytende skiftet til å gå fra naturgrus til knust fjell som tilslag i betong.

Overgangen til knust fjell utgjør en investering på 150 millioner SEK og er en viktig del av Finjas bærekraftsarbeid. Selskapet reduserer i utgangspunktet bruken av naturgrus med minst 50 %, noe som har betydning for blant annet grunnvann. Endringen innebærer at de største produktene av tørrbruk målt i volum, tørrbetong B30 og grovbetong B30, produseres med knust fjell i Finjas første fabrikk, og i 2021 ble det første spadestikket tatt for nok et fabrikk.

I løpet av året er det også fortsatt arbeidet med å optimalisere mengden sement i produktene for å redusere klimapåvirkningen. Et nytt produkt ble lansert i Finjas grønne ECO-linje, Grovbetong ECO. Produktet har like gode egenskaper som det tilsvarende produktet, men med henholdsvis 18 % lavere CO2e-utslipp. Der tiltakene for å redusere produktets klimapåvirkning ikke er tilstrekkelig hele veien, kompenserer Finja for klima i henhold til Gold Standard-sertifiseringen.

I tillegg til dette har Finja i 2021 jobbet med en rekke andre bærekraftsområder, som optimalisering av transporter, økt fyllingsgrad og miljøkrav til leverandørene. For å bidra til en sirkulær økonomi gjenbrukes produksjonsavfall i produksjonen og det er investert i emballasje som er 100 % resirkulerbar og består av minst 50 % resirkulert materiale. Plastposene for tørrmørtel har også en stor klimafordel da produktets lagringstid dobles. Finja deltar også i byggebransjens retursystem for byggepaller, som har spart 63 000 containere med kasserte tomme paller, noe som tilsvarer mer enn 3 millioner kg karbondioksid siden oppstarten i 2007.

Hos oss i Finja finnes et langsiktig bærekraftsarbeid som omfatter miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Finja følger ILO:s kjernekonvensjoner og FN:s Global Compact.

Les gjerne bærekraftsrapporten i sin helhet på finja.no.

Related links

Emner

Kategorier


Finja AS er en del av Finja og fokuserer på murkonstruksjoner og bygninger i murverk. På finja.no, vår e-handel, kan du kjøpe Finjas produkter med ett klikk og betalingen skjer enkel med Klarna Checkout. Finja er et familieselskap som ble grunnlagt i 1957, og er i dag en av Skandinavias ledende innen betongbransjen. 

Pressekontakt

Veronica Jensen

Veronica Jensen

Pressekontakt +46 (0)708-86 60 11

Relatert innhold

Utvikler, produserer og leverer betong i dens mest foredlede form

Finja AS er en del av Finja og fokuserer på murkonstruksjoner og bygninger i murverk. På finja.no, vår e-handel, kan du kjøpe Finjas produkter med ett klikk og betalingen skjer enkel med Klarna Checkout. Finja er et familieselskap som ble grunnlagt i 1957, og er i dag en av Skandinavias ledende innen betongbransjen.

Finja AS
Postboks 62
2301 Hamar
Norge