Gå videre til innhold
Bomstasjon Mosseveien
Bomstasjon Mosseveien

Pressemelding -

Mindre trafikk i Fjellinjens bomstasjoner i oktober

Antall bompasseringer i oktober var 3,4 prosent lavere enn samme måned i fjor. Strengere smittevernsregler gjennom måneden førte antagelig til at færre passerte bomstasjonene.

Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo var 33,7 millioner i oktober 2020. Trafikkvolumet er redusert med 3,4 prosent sammenlignet med samme måned året før, når man justerer for at det var færre høstferiedager i oktober i år enn i fjor.

Påbud om hjemmekontor førte til mindre trafikk

Gjennom det meste av oktober var trafikken noe lavere enn i fjor, og vi ser tendenser til noe redusert trafikk de siste dagene av oktober etter at ytterligere tiltak ble annonsert.

- I oktober har vi sett at trafikken jevnt over har vært noe lavere enn samme måned i fjor, og da Oslo innførte påbud om hjemmekontor i slutten av måneden ble trafikken ytterligere redusert til et nivå som ligger ca. 4 prosent under trafikkvolumet på samme tid i fjor, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Høy andel elbiler

I oktober var elbilandelen på hele 25,2 prosent og det er ny rekord i våre anlegg. I oktober i fjor var elbilandelen på 22 prosent.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i oktober 2020.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.

Emner

Regions


Om Fjellinjen

Fjellinjen er gjennom bompenger den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei- og kollektivtrafikk i Oslo og Viken. Vi er stolte over å ha bidratt til utviklingen av regionen vår gjennom 30 år.

Mange viktige vei- og kollektivprosjekter i regionen er helt eller delvis finansiert av bompenger. Blant annet har pengene gått til å finansiere den nye Kolsåsbanen og byutviklingen i Bjørvika.

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Vi har cirka 750 000 avtalekunder og registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden. 

Pressekontakt

Håkon Nordahl

Håkon Nordahl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon +47 97759393
Stian Strøm Arnesen

Stian Strøm Arnesen

Pressekontakt Business Controller/Trafikkanaltyiker Trafikkanalytiker 95113895

Relatert materiale

Relaterte nyheter