Gå videre til innhold
Norge er igjen best i EU-klassen!

Nyhet -

Norge er igjen best i EU-klassen!

European Medicines Agency (EMA) publiserer en årlig rapport om salg av antibiotika til dyr. For ellevte år på rad er Norge best i EU-klassen.

6/12/2021
Kilde: Jorbruksaktuelt 2021

Artikkelen er oversatt fra svensk til norsk

Data er samlet inn fra totalt 30 land og salg av antibiotika er oppgitt i milligram per PKU, noe som omtrent tilsvarer vekten til matproduserende dyr, inkludert hester i et land uttrykt i kilo. I Sverige var salget i 2020 11,1 mg / PKU. Bare Norge og Island hadde lavere salg, med henholdsvis 2,3 og 3,8 mg / PKU. Salget var høyest på Kypros, med 393,9 mg / PKU. Så kom Polen og Italia, med salg på henholdsvis 187,9 og 181,8 mg / PKU.

25 land har sendt inn statistikk hvert år mellom 2011 og 2020, og sammenlagt for disse landene hadde salget av antibiotika til dyr gått ned med 43 prosent i perioden. I 2011 var det totale salget 161,4 mg / PKU og i 2020 91,6 PKU.

Det er ellevte året på rad at rapporten fra EMA viser at svenske dyrebønder bruker minst antibiotika av alle EU-land.

– Antibiotikaresistens er en global og økende trussel mot folkehelsen. Den mest effektive måten å redusere overforbruk av antibiotika i matproduksjonen er å styrke dyrepleien. Friske og glade dyr trenger ikke medisiner. Det er en innsikt at vi svenske bønder lenge har jobbet utenfra og det er gledelig å se at andre EU-land lar seg inspirere av vårt arbeid, sier LRFs forbundspresident Palle Borgström, i en pressemelding.

Les hele rapporten her

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Aasne Aasland

Aasne Aasland

Markedssjef, landbruk 90762712

En lønnsom partner siden 1899!

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. Vi er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Vårt produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger.

Ved våre 3 regionale FK-senter, tilbyr vi et komplett vare- og tjenestesortiment. I markedsområdet vårt har vi også 21 FK-butikker, 5 verksted og et stort mobilt serviceapparat. Vi har salgsavdelinger for traktor, maskiner og redskap, og innendørsmekanisering.