Gå videre til innhold
Ny struktur på FK Korngrøpp Bygg
Ny struktur på FK Korngrøpp Bygg

Nyhet -

Ny struktur på FK Korngrøpp Bygg

Vi lanserer nå FK Korngrøpp Bygg med ny struktur, som mysli. Ny strukturlinje i fabrikken på Kvalaberg har gitt oss nye muligheter og fleksibilitet når det gjelder struktur på ferdige blandinger.

Tekst: Ingrid Ropeid Foto: FKRA

Fram til nå har FK Korngrøpp Bygg vært pelletert og gryna for å blande seg godt sammen med grovfôr i fullfôrblanding. På den nye linja har vi mulighet til å grovmale/valse og varmebehandle bygg uten at den trenger å pelleteres etterpå. Ved hjelp av rullemølle knekker og grovmaler vi kornet slik at skallet på kornet blir brutt. Dette gjør stivelsen i kornet tilgjengelig for vommikrobene. På grunn av den grove strukturen blir stivelsen noe tyngre fordøyelig og en får ikke like rask pH-senkning i vomma som en ville gjort med finmalt korn.

Dette har gitt et produkt som vi så langt er veldig fornøyd med. Vi har testet det hos flere kunder som har erfaringer med bruk av korngrøpp i fullfôr.

Erfaringer fra kunder

  • Gode utblandingsegenskaper i fullfôr
  • Mindre sortering
  • Bedre gjødselkonsistens
  • Høyere fettprosent i melk

Viktig informasjon

I og med at produktet ikke er pelletert vil egenvekta på varen være noe lavere enn pellets. Fôret vil ta noe mer plass i kraftfôrtanken og en bør bestille noe lavere mengde enn hva det normalt er plass til av pellets. F.eks 3 tonn pellets vil i volum tilsvare 2,5 tonn med mysli. Rabattsystemet er justert slik at en får samme kvantumsrabatt som tilsvarende mengde pellets.

Ta kontakt med en av våre konsulenter.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Ingrid Ropeid

Ingrid Ropeid

Fagleder storfe og tilskuddsfôr 91609800
Daniel Vignes

Daniel Vignes

Salgssjef kraftfôr 99228403

En lønnsom partner siden 1899!

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. Vi er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Vårt produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger.

Ved våre 3 regionale FK-senter, tilbyr vi et komplett vare- og tjenestesortiment. I markedsområdet vårt har vi også 21 FK-butikker, 5 verksted og et stort mobilt serviceapparat. Vi har salgsavdelinger for traktor, maskiner og redskap, og innendørsmekanisering.