Gå videre til innhold
Nytt oppsekkingsanlegg for småsekk på Kvalaberg
Nytt oppsekkingsanlegg for småsekk på Kvalaberg

Nyhet -

Nytt oppsekkingsanlegg for småsekk på Kvalaberg

Etter å ha holdt liv i det gamle oppsekkingsanlegget i alt for mange år var det på høy tid å investere i nytt.

Vårt Felleskjøp Høsten 2021
Tekst: Aasne Aasland Foto: Stig Fagerli

Nåværende anlegg er fra 1974 og vi har til nå brukt til dels uortodokse metoder for å holde det i live sier Stig Fagerli, prosjektansvarlig for nytt oppsekkingsanlegg på Kvalaberg.

Prosjektet for nytt anlegg ble igangsatt i 2020. Et nytt anlegg skulle være effektivt, driftssikkert, fleksibelt og bruke rett emballasje med mindre miljøskadelig effekt.

Vi mener bestemt at vi har funnet det rette anlegget. Det har selvfølgelig vært diskusjon om folie eller papir. Vi har landet på folie som oppfyller mange av kravene våre. Den nye folien blir laget med ca. 50 % returplast. I og med at selve sekken blir laget i produksjonsprosessen på Kvalaberg, vil vi også spare en hel del på frakt av emballasje. En semitrailer med papir er nå redusert til bare 3 paller folie.

Den gamle papirsekken ble i liten grad resirkulert. Krav om resirkulering av plast gjør at returplastandelen i sekken vil øke. Ny forskning og utvikling gjør at folie etter hvert kan bli laget av mange ulike fornybare råvarer som f.eks. tang og tare.

Vi regner med at de første sekkene fra anlegget kan settes på pall i løpet av november. Under monteringen må det gamle anlegget lukkes ned. Det blir derfor svært viktig at kunder som trenger småsekk har et lite lager hjemme, slik at de ikke går tomme i «byggeperioden».

Vi har god tro på at det nye sekkeanlegget er lønnsomt for både folk og fe og gleder oss til å tilby ny emballasje av vårt sortiment.

"Under monteringen må det gamle anlegget lukkes ned. Det blir derfor svært viktig at kunder som trenger småsekk har et lite lager hjemme, slik at de ikke går tomme i «byggeperioden»."

Aasne Aasland, markedssjef landbruk

Nye, viktige skritt for framtida

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Aasne Aasland

Aasne Aasland

Markedssjef, landbruk 90762712

En lønnsom partner siden 1899!

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. Vi er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Vårt produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger.

Ved våre 3 regionale FK-senter, tilbyr vi et komplett vare- og tjenestesortiment. I markedsområdet vårt har vi også 21 FK-butikker, 5 verksted og et stort mobilt serviceapparat. Vi har salgsavdelinger for traktor, maskiner og redskap, og innendørsmekanisering.