Gå videre til innhold
Foto: May Linda Schjølberg
Foto: May Linda Schjølberg

Pressemelding -

Godt økonomisk resultat i Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder oppnådde et solid resultat for 2020.

Konsernets EBITDA endte på 176,2 mill. kr, ned 1,6 mill. fra forrige år. Grunnet økte avskrivninger og finanskostnader får konsernet likevel et noe svakere resultat før skatt. Konsernresultat før skatt var på kr 61,7 mill. med en omsetning på kr 3,3 mrd.

Salgsinntektene i morselskapet endte på kr. 2901 mill. og økte med 47 mill. fra 2019. Selskapet opplevde en stor økning på butikksalget med 100 000 flere betalende kunder enn året før og en omsetningsøkning på 76 mill. kr. I løpet av året har bedriften gjennomført over 2500 TPM / LEAN forbedringer. Dette arbeidet har over tid bidratt med betydelige produktivitetsgevinster.

Flere av datterselskapene har hatt et krevende år i 2020. AM Nutrition og Fish4Pets har nedgang i omsetningen. Nedgangen er sterkt påvirket av pandemien og nedstengte internasjonale markeder i løpet av året.

Styret innstiller på kr 22,2 mill. i kjøpsutbytte til medlemmer som utgjør 1,25 % på kjøp av tonnvarer og butikkvarer.

Konsern:

Mill. kr. 2020 2019
Driftsinntekter 3 335 3 264
EBITDA 176,2 177,8
Driftsresultat 86,1 92,6
Res. før skatt 61,7 77,6
Egenkapital 755,4 736,3
Egenkapitalandel 38,0% 36,3%Related links

Emner

Kategorier

Regions


Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. Vi er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder.

 

- En lønnsom partner siden 1899!

Kontakter

Per Harald Vabø

Per Harald Vabø

Administrerende direktør 51887243
Sveinung Svebestad

Sveinung Svebestad

Styreleder, Felleskjøpet Rogaland Agder 95747923

En lønnsom partner siden 1899!

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. Vi er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Vårt produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger.

Ved våre 3 regionale FK-senter, tilbyr vi et komplett vare- og tjenestesortiment. I markedsområdet vårt har vi også 21 FK-butikker, 5 verksted og et stort mobilt serviceapparat. Vi har salgsavdelinger for traktor, maskiner og redskap, og innendørsmekanisering.