Gå videre til innhold

FuNFrokost: Hvordan bruke digitale verktøy i den nye utdanningsvirkeligheten

Dato 15. februar 2019 12:10 – 12:10

Sted Litteraturhuset

Kom på frokost-lansering av nytt nummer av vårt magasin SYNKRON, og få deg en matbit og kaffe samtidig!

Program

0800 kaffe og noe å bite i.

0830 Susanne Koch, Diku, forklarer begrepet Virtuell Mobilitet og hvordan man kan studere i utlandet uten å forlate Norge.

Susanne er redaksjonsrådsmedlem i Synkron, skribent og ivrig bidragsyter på feltet på sosiale medier.

0900 June Breivik, Kulturtanken, forteller om ny teknologi i livslang læring. Hun har sittet i en ekspertgruppe hos Teknologirådet som har gitt ut rapporten «Teknologi for livslang læring – fjern, nært og simulert» som dette innlegget bygger på.

June er redaksjonsrådsmedlem i Synkron og forfatter av boka «Læring i en digital tid» på Cappelen Dam

Tid: 15. februar 2019 kl 0800-1000

Sted: Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo

#FuNFrokost er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Lenke til påmeldingsskjema her.

https://fleksibelutd.pameldingssystem.no/frokostseminar

Fleksibel utdanning Norge (FuN) er en medlemsorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med digitale og fleksible læringsformer.

Bransjemagasinet Synkron utgis av Fleksibel utdanning Norge

Facebook arrangement her:

https://www.facebook.com/events/1155868524582934/

Pressekontakt

Ebba Køber

Ebba Køber

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon, redaksjon og grafisk design

Vi arbeider for at fleksibel utdanning skal ha høy kvalitet og være tilgjengelig for alle, uavhengig av livssituasjon, tid eller sted.

Fleksibel utdanning Norge (FuN) er en medlemsorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med digitale og fleksible læringsformer. FuN har et bredt nettverk av fagpersoner som representerer medlemmene.

Med "fleksibel utdanning" menes utdanning der den lærende har stor grad av valgfrihet når det gjelder hvor, når og hvordan læringsaktiviteter gjennomføres.

FuN er en troverdig og aktiv pådriver for utvikling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor fleksible og digitale læringsformer. FuN tilbyr tjenester som skaper verdi for medlemmene.

Fleksibel utdanning Norge
Vollsveien 4
1326 LYSAKER
Norge