Norge og FN : Felles framtid, felles løsning

Dokument -

Norge og FN : Felles framtid, felles løsning

Stortingmelding 33 (2011/2012) om norsk FN-politikk freister å gi svar på kva FNs si rolle i verda børe vere, og kva Norge si rolle i FN skal vere.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Emner

  • Internasjonalt

Kategorier

  • fn-reform
  • fn
  • stortingsmelding

Kontakter

Ingunn Eck

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 975 09 187

Rune Arctander

Pressekontakt Assisterende generalsekretær 932 05 020

Kari Solholm

Pressekontakt Generalsekretær 22 86 84 00

Relatert innhold