Pressemelding -

Halvparten av verdens fiskeressurser er utmagret

Havområder dekker nesten tre fjerdedeler av kloden. Fiske gir oss mer enn 15 prosent av det globale matinntaket av proteiner. Men globale fiskeressurser er sterkt utmagret. Hav og kyst er tema for FNs internasjonale dag for naturmangfold 22. mai.

– Kommersiell overutnyttelse av verdens fiskereserver er alvorlig. For mange arter gjenstår kun små brøkdeler av opprinnelige bestander, etter lang tids utnyttelse, sier Ban Ki-moon i en uttalelse før verdens naturmangfoldsdag, 22. mai.

Mer enn halvparten av det globale fisket er utmagret, og ytterligere en tredjedel er tømt. Mellom 30 og 35 prosent av kritiske marine miljøer – som sjøgress, mangroveskoger og korallrev – anslås å være helt ødelagt. Plastikksøppel fortsetter å drepe marint liv, og forurensning fra land har skapt kystområder nærmest uten oksygen.

– Hav og kystområder skaper store verdier – fra turisme til fiskenæring til beskyttelse mot stormer, sier Ban Ki-moon.

Fotosyntesen fra havets planteplankton produserer 50 prosent av verdens oksygen.

Den økte bruken av fossile brensler påvirker klimaendringene, noe som igjen gjør havene varmere og forårsaker at havnivåene øker og øker surhetsgraden i havene.

– Konsekvensene har vi bare begynt å forstå rekkevidden av, sier Ban Ki-moon.

En rapport fra 2011 viser at mellom 10 og 50 prosent av bestander og økosystemer har vist grader av gjenoppbygging når menneskelig påvirkning ble redusert eller fjernet.

Nær 15 prosent av verdens landarealer er under en eller annen form for beskyttelse, men mindre enn én prosent av marine miljøer er beskyttet, melder FNs generalsekretær.

Rio+20: FNs konferanse om bærekraftig utvikling

Det gjøres framskritt, spesielt ved etableringen av storskala marine reservater og dokumentasjon av betydningsfulle økologisk eller biologisk havområder.

– På denne internasjonale dagen for biomangfold ser vi også fram mot FNs konferanse for bærekraftig utvikling i juni, Rio+20, hvor vi må forplikte oss til framskritt, sier Ban.

– Under Rio+20 må vi ta nasjonale, regionale og globale grep, inkludert forbedret internasjonalt samarbeide. Da kan vi nå Aichi-målet om biomangfold, om å bevare 10 prosent av hav- og kystområder innen 2020, et avgjørende steg innen å beskytte marint mangfold, for å sikre den framtiden vi ønsker oss, sier Ban.

LES MER: 2011-2020 er FNs naturmangfoldstiår


Related links

Emner

  • Naturressurser

Kategorier

  • biomangfold
  • rio+20

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN - som jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.

Kontakter

Ingunn Eck

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 975 09 187

Rune Arctander

Pressekontakt Assisterende generalsekretær 932 05 020

Kari Solholm

Pressekontakt Generalsekretær 22 86 84 00