Gå videre til innhold
Med Holmenkoll-lørdagen i friskt minne:  Idrett og alkohol hører ikke sammen

Pressemelding -

Med Holmenkoll-lørdagen i friskt minne: Idrett og alkohol hører ikke sammen

FMR, samlet til årsmøte 17.3.18 vil så sterkt som mulig oppfordre Norges Idrettsforbund til snarlig å igangsette holdningskampanjer for parolen «Idrett uten alkohol». 

Fyll på idrettsarrangementer gjør at både arrangør og idretten generelt får svekket omdømme. Det er derfor svært viktig at idretten selv fronter disse problemene. Holdningskampanjene må rettes mot alle som er med på idrettsarrangementer, også tilskuerne. Det bør være en selvfølge at arrangementer som er knyttet opp mot organisasjonsledd i norsk idrett, er alkoholfrie. Dette må også gjelde for såkalte VIP løsninger der et utvalg av tilskuerne får, eller kan kjøpe seg, alkohol på arrangementet. Dette er også noe som kommunene som ansvarlige for å gi bevillinger til salg og skjenking av alkohol må merke seg.

Emner


Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot alle aldersgrupper, ungdom under utdanning, ansatte ved høgskoler og universiteter, folk som driver med forebygging, behandling og forskning på rusgiftskader.. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli. FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller. FMR har nettverk ved flere universiteter og høgskoler - vil du også være med så kontakt oss ved å klikke her.

Pressekontakt

Knut T. Reinås

Knut T. Reinås

Pressekontakt Forbundsleder 975 95 548

Velkommen til Forbundet Mot Rusgift!

Forbundet Mot Rusgift er en rusgiftpolitisk organisasjon, som gjennom sitt arbeid vil trekke enkeltmennesker, faggrupper, organisasjoner og partier med i kampen for å skape en rikere, rusgiftfri kultur, et tryggere samfunn og en styrket velferd for alle. Det er en oppgave for FMR å mobilisere enkeltmennesker til å ta ansvar for seg selv, for samfunnsutviklingen og for sin egen og samfunnets framtid. FMR som frigjøringsprosjekt handler om å gi samfunnsaktørene kjennskap til hvordan ulike rusgifter påvirker og fordreier muligheter til sunn livsutfoldelse som vil gå på bekostning av ens evne til å forbedre egne og andres samfunnsvilkår. Gjennom bevisstgjøring og refleksjon er målet å kunne se hva som hindrer oss i å finne nye alternative måter å tenke og handle på. FMRs aktiviteter bygger på prinsippet om totalt avhold fra alkohol og andre rusgifter, som en del av det sosiale ansvaret FMR mener det er naturlig for medlemmene å ta.

Forbundet Mot Rusgift