Dokument -

Likestillingsministeren - en bremsekloss i arbeidet for likestilling!

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har barnets beste som hovedhensyn. Ett av forslagene hans er som kjent å forlenge pappapermen for å styrke båndene mellom far og barn det første leveåret. Det er generell enighet om at god kontakt mellom far og barn har positiv innvirkning på barnet og følgelig til barnets beste.
Lisens:
Bruk i media
Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Filformat:
.doc
Last ned

Kontakter

Rune Harald Rækken

Pressekontakt Seniorrådgiver, Foreningen 2 Foreldre Media, politikk, strategi 90523845

John Michal Sørensen

Pressekontakt Leder, Foreningen 2 Foreldre Media, politikk, organisasjon 99557910

Relatert innhold