Pressemelding -

50 mill. til utvikling og demo av ny teknologi

Regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kroner til Demo 2000. Det ble klart når den såkalte verftspakken ble lagt fram den 29. april.

– Dette er svært positivt, og styrker muligheten for norske leverandørbedrifter til å beholde et viktig teknologisk forsprang, sier Rolf Hestenes, bransjesjef olje og gass, i Norsk Industri.

Demo2000 er et viktig virkemiddel i leverandørindustriens satsing på å styrke sin konkurransekraft og beholde det teknologiske forspranget som i fjor muliggjorde en internasjonal omsetning på ca. 100 mrd. kroner.

- Med høy aktivitet og store utfordringer på norsk sokkel utnyttes dette til utvikling av nye metoder, ny teknologi og demonstrasjon, sier Rolf Hestenes.

Demo 2000 med svært gode resultater

Demo2000 er et program i Norges forskningsråd og tuftet på et samarbeid mellom forskningsinstitutter, leverandørbedrifter og oljeselskap med støtte til finansiering fra Olje- og Energidepartementet.

Når Staten nå nesten dobler sitt bidrag til 98,5 mill. kr. vil det øke rammene for programmet til ca. 400 mill. kr. basert på at industrien selv tar 75 prosent av utviklingskostnadene.

- Vi har gjennomført 215 prosjekter siden oppstarten av Demo2000. Mange av disse prosjektene har blitt utviklet til fordel både for norsk sokkel og et betydelig internasjonalt salg, eksempelvis AkerSolutions multifase booster for BP King feltet i Mexicogulfen, FMC subsea separatorer til Angola og Odims installasjonssystem for subsea installasjoner på dypt vann, sier Hestenes.

Åpen dialog viktig

Norsk Industri har en åpen og god dialog med både OED og NHD, og er glade både for at våre innspill har møtt forståelse og gitt konkrete resultater i form av en omfattende tiltakspakke der også Demo2000 er tilgodesett med en dobling av sitt budsjett.

- Industrien må nå kjenne sin besøkelsestid og få frem de gode og innovative prosjektene i det industriseminaret og søknadsrunden som nå forberedes, sier Rolf Hestenes.

Kilde: Norsk Industri

Emner

  • Politikk

Kategorier

  • forskningsrådet

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526