Pressemelding -

EXPO-seminar: Kina-samarbeid skyter fart

Kinesiske og norske toppforskere innenfor klima- og energiteknologi har kartlagt en rekke områder for videre forskningssamarbeid.

I to dager har ledende kinesiske og norske forskere diskutert fremtidig forskningssamarbeid innenfor fornybar energi og karbonfangst- og lagring, på Forskningsrådets seminar under Verdensutstillingen i Shanghai.

Forskere innen vindkraft i dialog.
Milepæl
Statssekretær Kyrre Lekve fra Kunnskapsdepartementet åpnet seminaret og understreket betydningen av forskningssamarbeid og høyere utdanning for utvikling av samarbeidet med Kina.

- Forskningssamarbeidet med Norge er viktig, sier Xing Jijun fra det kinesiske departementet for vitenskap og teknologi - Dette seminaret er en viktig milepæl i oppfølgingen av vår avtale om forskningssamarbeid med Kina, konstanterte Lekve.

- Kinesiske myndigheter ser på forskningssamarbeidet med Norge som svært viktig og vi ønsker å videreutvikle dette, sa Xing Jijun fra det kinesiske Departementet for vitenskap og teknologi.

Likeverdige partnere
- Vi vil bruke EXPO til å trekke frem det aller beste fra norsk forskning. Når så mange kinesere møter opp og er likeverdige partnere med de norske, så er det en god plattfrom for å utvikle samarbeidet. Interessen er genuin både fra norsk og fra kinesisk side, sier Kari Kveseth, internasjonal direktør i Forskningsrådet.

Kinesiske og norske forskere har gjensidige ønsker om økt samarbeid. Forskere innen solcelleteknologi utveksler her erfaringer.
- Neste trinn blir å følge opp med konkrete prosjekter og gode arenaer hvor forskerne kan møtes. For å sikre godt fremtidig samarbeid er det viktig å få med doktorgradsstudenter i prosjektene som etableres, understreker Kveseth.

Stort potensial
- Innen klima- og energiteknologi er det helt klart at Norge er veldig langt fremme og en interessant partner. Dette må vi utnytte og følge opp, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Hun sier at det i tillegg til samarbeid innenfor utdanning og forskning også kan bli aktuelt å knytte dette opp mot næringslivssamarbeid med Kina.

- Næringslivspartnerne til forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME’ene) kan være en inngangsport her, sier Fahlvik.

Nøkkelrolle
Forskningssentrene for fornybar energi spiller en nøkkelrolle i forskningssamarbeid - Norge er langt fremme innenfor vannkraftteknologi og det har vært svært nyttig å utveksle erfaringer med norske forskere. Vi håper sterkt at dette er starten på videre samarbeid, sier Siu Xin. med Kina innenfor klima- og energiteknologi.

Under seminaret ble det arrangert fagseminarer innenfor sentrenes områder: karbonfangst- og lagring, miljøvennlig energidesign, solenergi og offshore vind.

Her diskuterte kinesiske og norske forskere konkrete temaer for videre samarbeid. 

Dr. Sui Xin fra China Institute of Water Resource and Hydropower Reseach holdt innlegg om vannkraft og drivhusgasser på fagseminaret om bærekraftige løsninger for vannkraft.

- Norge er langt fremme innenfor vannkraftteknologi og det har vært svært nyttig å utveksle erfaringer med norske forskere. Vi håper sterkt at dette fører til videre samarbeid, sier Siu Xin.

Hennes institutt har samarbeidet med SINTEF om å utgi en kinesisk utgave av det norske oppslagsverket om utviklingen av norsk vannkraftteknologi og forvaltning.

Høy kompetanse i Kina
Ånund Killingtveit fra NTNU og Ma Zhijie fra China Institute of Water Resource and Hydropower Research har smarbeidet om en kinesisk utgave av det norske oppslagsverket om vannkraft.   Til tross for de enorme forskjellene mellom Kina og Norge er det mange sammenfallende interesser innenfor klima- og energiteknologi, både i politiske prioriteringer og teknologisk.

- I Kina er Norge kjent for å ha gode fagmiljøer på dette feltet, sier Jonathan Sinton fra det Internasjonale Energibyrået.

Han understreker at Kina har sterke fagmiljøer og svært kompetente forskere.

- Rekrutteringsprosessene i Kina er knallharde og forskernes kompetanse kan være svært høy også på universiteter som ikke rangeres helt på topp, forklarer Sinton.

Åpen og god dialog
- Dette har vært en fin mulighet til å utveksle erfaringer og atmosfæren og dialogen mellom norske og kinesiske forskere har vært svært åpen og god, sier professor Zhang Zhiqiang fra Shanghai Investigation, Design & Research Institute

Seminaret var preget av fagdiskusjoner som strakk seg langt over tilmålt tid.

– Når forskere ikke klarer å avslutte diskusjonene er det er et godt tegn. Fagmiljøene har virkelig funnet hverandre, understreket professor Arne Bredesen fra NTNU under sin oppsummering


Noen fagfelt hvor kinesiske og norske forskere planlegger videre samarbeid:

- Transport av CO2

- Lagringsmuligheter for CO2

- Måleteknikker for lekkasjer av CO2

- Teknologiutvikling av vindturbiner

- Nye materialer for solcelleenergi

- Miljøvennlig og energibesparende utvinning av silisium

- Miljøvennlig design av vannkraftanlegg

- Klimaendringers innvirkning på vannkraftproduksjon

- Utslipp av drivhusgasser fra vannkraft

Seminaret ble arrangert 21.-22.mai på den norske paviljongen på EXPO.

I september vil Forskningsrådet arrangere nye seminarer på Verdensutstillingen, denne gangen om  miljø-, klima- og polarforskning (9.-10. september) og velferdsforskning (14.-15. september).

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526