Pressemelding -

Forskningsdagene: Eksperiment endte i Science

Norske samfunnsforskere har for første gang i nyere tid kommet gjennom nåløyet i Science, verdens mest leste forskningstidsskrift.

Det hele startet med et skoleprosjekt under Forskningsdagene.

”Det er uuuurettferdig!”

Alle som selv har vært eller hatt barn kjenner igjen denne setningen. Men hva er egentlig rettferdighet?

Er det å dele likt?

Eller er du villig til å dele ”urettferdig” dersom en annens innsats er større enn din?

Dette store spørsmålet, som er en stor utfordring i samfunnet vårt og i verden forøvrig, tok forskeren ved Norges Handelshøyskole tak i under Forskningsdagene 2006. De laget da et eksperiment ved Ulsetskogen skole i Åsane utenfor Bergen. Her fikk 6. klassinger, med god hjelp fra forsker Alexander Cappelen, forske på hvordan barn velger å dele likt.

Ved hjelp av mange kartonger karameller fra Forskningsdagene fikk elevene delta i det såkalte ”Karamelleksperimentet”. Mariell, Emilie og Camilla venter spent på at eksperimentet skal begynne. (Foto: Sigrid Folkestad)

Spillet gikk ut på å fly et helikopter gjennom en tunnel. Hvor mange karameller elevene tjente, var avhengig av hvor langt de klarte å fly helikopteret uten å kollidere.

Ble forskning
Eksperimentet hadde forskerne designet for å studere elevenes atferd i fordelingssituasjoner. Under presentasjonen av skoleprosjektet under Forskningsdagene var skolesjefen i Bergen til stede. Samtaler mellom henne, lærerne og forskeren førte til at 500 elever i aldersgruppen fra 11 til 19 år fra ulike skoler i Bergen ble busset inn til NHH for å delta i et eksperiment. Nå dreide deg seg ikke lenger om karameller, men reelle kroner og ører som elevene fikk til odel og eie.

Det er dette studiet Science nå publiserer. Les mer om spillet på forskning.no.

Rettferdighetsidealet skifter
Studien viser er at rettferdighet er viktig for elever på alle alderstrinn.

Men synet på hva som er rettferdighet endrer seg kraftig oppover i tenårene. Mens en tiåring synes at rettferdighet er det samme som å dele likt, skjer det noe når de blir litt eldre.

– 12-åringene begynner å bry seg om hvem som har fremskaffet midlene, og flere følger ideen om å fordele etter innsats og evner, sier forskere Ingvild Almås til forskning.no.

Studien viser også at ingen, uansett alder, aksepterer at ren flaks skal få uttelling på fordelingen av pengene. Elevene blir heller ikke mer egoistiske etter hvert som de blir eldre.

Hjernen endrer seg
Forskerne mener at det er mulig å finne årsaker til at rettferdighetsbegrepet endrer seg hos ungdom både i biologi og i miljø.

Nyere hjerneforskning viser at hjernen utvikler seg fra vi er barn til vi blir voksne. Evnen til å forstå kompliserte sammenhenger øker. Dette kan bidra til at vi får en større evne til å forstå kompliserte sammenhenger som tenåringer enn som barn.

Men også miljøet endrer seg i denne perioden. På ungdomsskolen får barna karakterer og barneidretten endres i retning av å ta ut de beste på fotballaget, for eksempel.

Ny kunnskap
Forskernes funn er helt nye bidrag til litteraturen om barns utvikling.

– En bedre forståelse av når moralske preferanser utvikler seg, og forskjeller i rettferdighetssyn på ulike alderstrinn, er av viktig for en rekke spørsmål, sier professor Alexander Cappelen i et intervju med Paraplyen, NHHs internavis.

Cappelen har skrevet Science-artikkelen "Fairness and the Development of Inequality Acceptance" sammen med postdoktor Ingvild Almås, førsteamanuensis Erik Ø. Sørensen og professor Bertil Tungodden, alle fra Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Plakaten til karamelleksperimentet. (Foto: Sigrid Folkestad)

 

 

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526