Pressemelding -

Forskningsrådet vil kommersialisere biobankene

Norske biobanker har gode muligheter for å bli betydelige kommersielle aktører i et voksende internasjonalt marked, mener Norges forskningsråd. Men tidsvinduet er i ferd med å lukke seg.
- Det haster å få på plass rammer for næringsutvikling og kommersiell utnyttelse av humant biologisk materiale, dersom vi til fulle skal klare å realisere det store potensialet som allerede ligger i norske biobanker, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Norges forskningsråd.
En ny rapport, "Potensial for kommersiell utnyttelse av humane biobanker", som er utarbeidet av Norges forskningsråd på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, anbefaler å etablere ett nasjonalt selskap som skal utvikle og drive næringsvirksomhet med utgangspunkt i de humane biobankene. Selskapet skal være et aksjeselskap eid av relevante offentlige institusjoner, etter modell av HUNT Biosciences AS. I dag er dette det eneste selskapet i Norge som har næringsutvikling basert på human biobankvirksomhet som sin hovedoppgave, med utgangspunkt i biobankmateriale og opplysninger fra de tre store helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT).
Må beholde befolkningens tillit
- Tillit fra befolkningen er viktig. Prinsippet om offentlig eierskap og forpliktelsen om å føre et eventuelt overskudd tilbake til forskning og nye helseundersøkelser, har gitt HUNT en god forankring både lokalt og nasjonalt. Det er viktig at kommersialisering og næringsutvikling ikke fører til at viljen til å delta i fremtidige helseundersøkelser svekkes, mener professor Kristian Hveem, som har ledet arbeidet med rapporten.
- Kommersialisering skal være et tiltak for fellesskapets beste - ikke noe som gir utbytte for de få, slår rapporten fast.  
Stort potensial
Norge har mange og gode biobanker og en befolkning som gjerne deltar i helseundersøkelser. Det ligger et enormt, uutnyttet potensiale for forskning i de norske biobankene. Samtidig er det mange kommersielle aktører, for eksempel legemiddelfirmaer, farmasøytisk industri, bioteknologiselskaper og andre, som etterspør produkter og tjenester fra biobankene. Alle forholdene ligger med andre ord til rette for å etablere norske biobanker som en betydelig kommersiell aktør, men Norge må gjøre de nødvendige grepene nå, sier Hveem

Kontaktperson(er):
Synnøve Bolstad
Telefon:41675807
Mobil:
E-post:sbo@rcn.no

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526